Trekker i snora for sykepleierløftet

REKLAMESKILT: Tora trekker villig i snora for å støtte løftet. 

Norsk Sykepleierforbund har satt ut reklameskilt i Oslo og Trondheim der folk selv, ved å dra i snora, kan støtte oppropet for et sykepleierløft.

Tora er i byen med to venninner. Hun trekker gjerne i snora for sykepleieløftet, og det gjør også venninnene hennes.

– Ja, det er viktig at det finnes sykepleiere som kan ta vare på meg når jeg blir gammel, sier hun.

Norsk Sykepleierforbund har gjennom flere år påpekt at mangel på sykepleiere i norske kommuner fører til alvorlige avvik og store belastninger for både pasienter og pårørende og det er derfor kommet et krav om et sykepleierløft. Kampanjen går ut på å trekke i snora, og dermed kan man avgi en stemme for et slik løft.

I Oslo er dette mulig å gjøre i krysset Grensen/Lille Grensen og på Aker Brygge. I Trondheim er det mulig å gjøre det samme på Nordre.

– Reklameplakatene skal stå ut uka, sier Tore Bollingmo i NSFs kommunikasjonsavdeling.

– Dette markerer innspurten på underskriftkampanjen sykepleierløftet.no, forteller han.

Færre vil bli sykepleiere: 18 prosent nedgang i søkning

Iselin Nybø
FORVENTET: Utdanningsminister Iselin Nybø sier at nedgangen i søkertallet til sykepleierutdanningen var forventet.

Krav om karakteren 3 i matte og norsk får skylden for nedgangen i antallet søkere til sykepleierutdanningen.

Sykepleie er den største utdanningstypen innen helsefag, med 31 prosent av søkermassen. Både når det gjelder antall studier, antall studieplasser – og søkere. Det er opprettet 4941 studieplasser for sykepleierstudenter i 2019. 12 843 personer har sykepleie som førstevalg. Det betyr at dersom alle disse søkerne er kvalifiserte, kjemper 2,6 førstegangssøkere om hver studieplass i sykepleierutdanningene.

Forventet nedgang

Antallet søkere til sykepleierstudiet har gått

Les også: