Fjerner omstridt bonusordning for sykepleiere i Arendal

17 HELGER: Sykepleiere og andre i helgeturnus i helse og levevilkår i Arendal kommune mistet bonus hvis de var syke én av 17 jobbhelger.

– Mange var misfornøyd med ordningen, sier HR-sjef Karl Mork i Arendal kommune.

I Arendal kommune har ansatte i helse og levevilkår de siste årene fått en bonus på 3000 kroner per år for å jobbe alle de 17 planlagte helgene de er pålagt i turnusen i løpet av året. 

Men, som Sykepleien tidligere har skrevet om: Ordningen har vært omstridt.

Dersom man har vært syk en av de planlagte helgene, og på grunn av det ikke fått jobbet 17 helger, bortfalt bonusen i sin helhet.

Nå skrotes hele bonusordningen.

– Ikke mislykket ordning

– I stedet er det gjort et vedtak om høyere helgetillegg, sier Karl Mork, leder for HR, IKT og kvalitet i Arendal kommune. 

– Var ordningen mislykket?

– Nei, det vil jeg ikke si. På det tidspunktet vi inngikk avtalen, var det nødvendig med ordningen for å gi kompensasjon for mer helgejobbing, noe som er nødvendig for å få opp antallet heltidsstillinger. I perioden med bonusordningen har andelen som jobber heltid, økt med 25 prosent. Slik sett har ikke bonusordningen vært mislykket, mener han.

– Men når vi nå har hatt en evaluering, har det kommet frem at mange ikke opplever ordningen som motiverende, og noen har oppfattet den som urettferdig. Det var et ønske fra både oss som arbeidsgiver og fra arbeidstakerorganisasjonene å endre på avtalen. Så kom det et forslag om å si opp hele avtalen, og det gjorde arbeidet enklere. Nå er hele bonusavtalen fjernet og erstattet med et helgetillegg, sier han.

Høyere helgetillegg

De nye helgetilleggene for dem som er omfattet av ordningen, er slik:

Satser for timer arbeidet i tidsrommet lørdag klokken 00.00 til søndag klokken 24.00 

0–289 timer: kr 55
290–349 timer: kr 225
350+ timer: kr 225

Bare helgevakter som er planlagt i turnusen, omfattes av ordningen, ikke ekstravakter.

– Nesten ingenting

– Prinsipielt sett er dette bra, for den avtalen vi hadde, mener jeg var tariffstridig. Den kunne ikke bestå, sier Ann Marit Strædet, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Arendal.

Det at tilleggene nå er faste, utbetales ved sykdom og er pensjonsgivende, er bra og viktig, mener hun.

– Men i kroner og øre er dette minimalt. For de aller fleste betyr det to kroner mer per time i helgetillegg, og det står ikke i forhold til belastningen det er å arbeide mer i helgene, mener hun.

I Hovedavtalen er tillegget på 53 kroner per time, mens de ansatte i Arendal får 55 kroner per time.

– Motiverer ikke

– Fra og med den 19. helgen – etter 290 helgetimer – går tillegget opp til 225 kroner per time. For at det skal monne, må det altså arbeides flere enn 19 helger, og det er det et mindretall som kan tenke seg, sier Strædet.

– NSF-medlemmer har reagert på det lave tillegget, som er på 55 kroner til og med 289 helgetimer. De sier at det ikke motiverer til å jobbe flere helger. Noen kunne vurdert å jobbe 2 til 3 helger ekstra i året med en høyere sats, forteller hun.

– Arbeidsgiver ønsker at sykepleiere påtar seg flere helger, og da er det viktig å tilby et helgetillegg som motiverer for dette, sier Ann Marit Strædet.