Eli Gunhild By: – Nå retter vi blikket mot neste oppgjør

Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund
HISTORISK OPPGJØR: Maksimalt tillegg for en sykepleier og andre høyskolegrupper med ti års ansiennitet kan bli rundt 53 000 kroner etter årets lønnsoppgjør i KS. Bildet viser NSF-leder Eli Gunhild By.

Hva med spesialsykepleierne og de med 16 års ansiennitet, er blant spørsmålene etter lønnsoppgjøret.

KS garanterer etter lønnsoppgjøret at sykepleiere med ti års ansiennitet får en minsteinntekt på 500 000 kroner.

Les også: Historisk lønnsoppgjør i KS: – Vi klarte det!

På Sykepleiens Facebook-side har ikke reaksjonene latt vente på seg.

Mange gir uttrykk for å være fornøyd med oppgjøret. Samtidig er det noen spørsmål som går igjen: Hva med dem som har 16 års ansiennitet? Og hva med spesialsykepleierne?

«Skal lønne seg å stå i jobben»

En skriver at nå vil det være naturlig at man ser på dem med lenger ansiennitet til neste oppgjør.

– Man kan ikke velge denne gruppa bort, er budskapet:

En annen kommenterer: «Hva med 16 års ansiennitet?! Ny sykepleier rett etter skolen – de får 8 års ansiennitet med en gang. 10 års ansiennitet får 53 000 kr i økt lønn. Hva med oss hvem har 16 års ansiennitet? 20-åringer tjener samme som en 50-åring eller mer.»

En tredje skriver: «5000 i forskjell på 10 og 16 år. Blir ikke veldig motivert til å stå lenge i jobben da.»

Lønn for masternivå?

Også spesialsykepleiere burde fått et større lønnsløft, mener en:

«Det er flott med lønnsløft. Men samtidig oppleves det heller ikke riktig at spesialutdanning kun gir 38 000 mer i året med 10 års ansiennitet og at det er null føring på lønn for masternivå. Vi ønsker kompetente og engasjerte sykepleiere og det bør også verdsettes i kroner og øre, når mange ikke engang får støtte til videreutdanning og koster det fra egen lomme.»

En annen spør enkelt og greit: «Hva med de sykepleierne med spesialutdanning?»

Ser fremover

Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til at hvilke prioriteringer de har med inn i oppgjørene, er forankret hos medlemmene gjennom tariffkonferansene.

– De behandles i forbundsstyret og er førende for våre forhandlingsdelegasjoner, peker hun på.

– Vi har fått et viktig gjennomslag i våre forhandlinger for et av kravene i sykepleierløftet, og det er vi glade for.

Utvikling 2016–2019

By viser til en oversikt som viser lønnsøkning for forskjellige grupper fra 2016 til 2019. Differansen er basert på minstelønn/garantilønn per 1. mai 2016 og ny lønn per 1. august 2019:

KS:

Sykepleiere med 10 års ansiennitet + 64 200 kroner

Sykepleiere med 16 års ansiennitet + 64 800 kroner

Spesialsykepleiere med 10 års ansiennitet + 50 600 kroner

Spesialsykepleiere med 16 års ansiennitet + 58 000 kroner

Spekter:

Sykepleiere med 10 års ansiennitet + 53 000 kroner

Spesialsykepleiere med 10 års ansiennitet + 48 000 kroner

– Utover det så er det ikke naturlig for meg som forbundsleder å kommentere enkeltgrupper eller stiger etter et oppgjør, mener By.

– Nå retter vi blikket mot neste oppgjør, og hvilken innretning lønnskravene da skal ha, skal medlemmene i NSF selv få ta stilling til gjennom medlemsdemokratiet, understreker hun.

Dagen etter KS-oppgjøret: – Det ble noen jubelmeldinger

Christin Helén Skogen (.t.) Marthe Røyne-Helgesen
LETTET OG TILFREDS: NSF-hovedtillitsvalgte Christin Helén Skogen fra Rælingen (t.v.) og Marthe Røyne-Helgesen fra Bærum er godt fornøyd med årets lønnsforhandlinger.

Sykepleierforbundet er fornøyd med lønnsoppgjøret i KS. Ute i kommunene er også stemningen upåklagelig.

Sent i går kveld ble det klart: Sykepleierne som jobber i KS-området med ti års ansiennitet er garantert en minsteinntekt på 500 000 kroner. For sykepleiere som ligger lavest på stigen, gir det en lønnsøkning på rundt 53 000 kroner. Det er et tillegg på nesten 12 prosent.

Eksempel: Har du ti års ansiennitet, og har 447 000 kroner i grunnlønn, er du en av dem som prosentvis vil øke mest i lønn. Har du høyere grunnlønn, blir den prosentvise lønnsøkningen mindre.

Du kan lese detaljene om KS’ lønnstilbud i protokollen, som nå blir gjeldende for sykepleierne i KS.

NSFs forbundsleder var svært fornøyd med et historisk godt oppgjør, men hva tenker de nå ute i kommunene?

– Vi har nådd målet

NSF hovedtillitsvalgt i Bærum kommune, Marthe Røyne-Helgesen, var klar for å streike.

– Vi er veldig lettet over at det ikke ble noen streik. Og det er fint å nå kunne glede seg over at vi har

Les også: