WHO: Antall meslingtilfeller tredoblet

bildet viser en arm som vaksineres
En kvinne i New York blir vaksinert mot meslinger og røde hunder. Siden oktober har byen New York sett 285 tilfeller av meslinger, ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Tallet på meslingertilfeller globalt steg med 300 prosent de tre første månedene i 2019, sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge WHO.

Ifølge nye tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) var det tre ganger så mange som ble smittet av meslinger de første tre månedene i 2019 sammenlignet med de tre første månedene i 2018.

– Selv om dette er foreløpige og ufullstendige tall, viser dette en tydelig trend. Mange land står midt i store meslingutbrudd, og i alle regioner i verden er det økning i antallet meslingtilfeller, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

Hittil i år har 170 land rapportert om til sammen 112.163 tilfeller av sykdommen til WHO. På samme tid i fjor var det rapportert om 28.124 meslingtilfeller.

Obligatorisk vaksinering

Ifølge WHO vil tallet på faktiske sykdomstilfeller alltid være høyere enn tallene som er rapportert inn. Det betyr at det er rimelig å anta at de første tallene for 2019 er for lave.

Den mest dramatiske veksten har vært i Afrika, hvor vaksinedekningen er lavere enn i resten av verden, med en sjudobling av forekomsten av meslinger.

Samtidig har det også vært store hopp også andre steder i verden. De siste ukene ar det blant annet vært meslingutbrudd i et jødisk-ortodoks nabolag i Brooklyn i New York. Noen av beboerne i disse områdene har motsatt seg vaksinering av religiøse årsaker.

Til sammen er det registrert 285 tilfeller av meslinger i New York siden oktober, og i forrige uke innførte New Yorks ordfører Bill de Blasio obligatorisk vaksinering.

Krever høy vaksinasjonsgrad

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som gir utslett med feber og kan gi et alvorlig forløp.

Viruset smitter gjennom dråpesmitte og kan potensielt være dødelig for underernærte barn, barn som har svekket helsetilstand, eller spedbarn som er for unge til å bli vaksinert. Dersom man blir smittet, finnes det ingen spesifikk behandling.

Å hindre meslingsmitte krever at 95 prosent av befolkningen har tatt vaksine, såkalt flokkimmunitet, for å kunne beskytte den lille andelen som på medisinsk grunnlag ikke kan ta vaksinen.

- Ta meslinger på alvor!

Bildet viser et barn med meslinger
Meslinger er svært smittsomt.

- Alle har et ansvar for å opprettholde flokkimmunitet mot meslinger i Norge, mener helsesøsterleder.

- Faren i sykdommen blir ofte dysset ned, mens fokuset settes på mulige bivirkninger av en vaksine, sier Kristin Waldum-Grevbo, leder i Landsgruppen av helsesøstre.

Hun sier vi ikke må glemme at mange sykdommer som i dag så og si er utryddet, medførte betydlige skader på barn og i mange tilfeller også dødsfall.

Utbrudd i USA

Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner og tar på verdensbasis tusenvis av liv hvert år. Nå er det et utbrudd i USA, som Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge følger nøye med på. De oppfordrer nordmenn til å sjekke om de og er vaksinert, og om deres barn er vaksinert. 

Sårbar grense

I Norge har vi en høy vaksinasjonsprosent. (se faktaboks i høyremargen.)

- Foreldre som velger å ikke vaksinere sine barn, kan føle seg trygge takket være at så mange andre velger å vaksinere sine barn, sier Waldum-Grevbo.

Hun mener alle har et samfunnsansvar for å

Les også: