fbpx WHO: Antall meslingtilfeller tredoblet Hopp til hovedinnhold

WHO: Antall meslingtilfeller tredoblet

bildet viser en arm som vaksineres
En kvinne i New York blir vaksinert mot meslinger og røde hunder. Siden oktober har byen New York sett 285 tilfeller av meslinger, ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Foto: NTB scanpix

Tallet på meslingertilfeller globalt steg med 300 prosent de tre første månedene i 2019, sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge WHO.

Ifølge nye tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) var det tre ganger så mange som ble smittet av meslinger de første tre månedene i 2019 sammenlignet med de tre første månedene i 2018.

– Selv om dette er foreløpige og ufullstendige tall, viser dette en tydelig trend. Mange land står midt i store meslingutbrudd, og i alle regioner i verden er det økning i antallet meslingtilfeller, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

Hittil i år har 170 land rapportert om til sammen 112.163 tilfeller av sykdommen til WHO. På samme tid i fjor var det rapportert om 28.124 meslingtilfeller.

Obligatorisk vaksinering

Ifølge WHO vil tallet på faktiske sykdomstilfeller alltid være høyere enn tallene som er rapportert inn. Det betyr at det er rimelig å anta at de første tallene for 2019 er for lave.

Den mest dramatiske veksten har vært i Afrika, hvor vaksinedekningen er lavere enn i resten av verden, med en sjudobling av forekomsten av meslinger.

Samtidig har det også vært store hopp også andre steder i verden. De siste ukene ar det blant annet vært meslingutbrudd i et jødisk-ortodoks nabolag i Brooklyn i New York. Noen av beboerne i disse områdene har motsatt seg vaksinering av religiøse årsaker.

Til sammen er det registrert 285 tilfeller av meslinger i New York siden oktober, og i forrige uke innførte New Yorks ordfører Bill de Blasio obligatorisk vaksinering.

Krever høy vaksinasjonsgrad

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som gir utslett med feber og kan gi et alvorlig forløp.

Viruset smitter gjennom dråpesmitte og kan potensielt være dødelig for underernærte barn, barn som har svekket helsetilstand, eller spedbarn som er for unge til å bli vaksinert. Dersom man blir smittet, finnes det ingen spesifikk behandling.

Å hindre meslingsmitte krever at 95 prosent av befolkningen har tatt vaksine, såkalt flokkimmunitet, for å kunne beskytte den lille andelen som på medisinsk grunnlag ikke kan ta vaksinen.

- Ta meslinger på alvor!

Bildet viser et barn med meslinger
Meslinger er svært smittsomt. Foto: Felleskatalogen

- Alle har et ansvar for å opprettholde flokkimmunitet mot meslinger i Norge, mener helsesøsterleder.

- Faren i sykdommen blir ofte dysset ned, mens fokuset settes på mulige bivirkninger av en vaksine, sier Kristin Waldum-Grevbo, leder i Landsgruppen av helsesøstre.

Hun sier vi ikke må glemme at mange sykdommer som i dag så og si er utryddet, medførte betydlige skader på barn og i mange tilfeller også dødsfall.

Utbrudd i USA

Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner og tar på verdensbasis tusenvis av liv hvert år. Nå er det et utbrudd i USA, som Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge følger nøye med på. De oppfordrer nordmenn til å sjekke om de og er vaksinert, og om deres barn er vaksinert. 

Sårbar grense

I Norge har vi en høy vaksinasjonsprosent. (se faktaboks i høyremargen.)

- Foreldre som velger å ikke vaksinere sine barn, kan føle seg trygge takket være at så mange andre velger å vaksinere sine barn, sier Waldum-Grevbo.

Hun mener alle har et samfunnsansvar for å opprettholde "flokkimmunitet" i Norge. Grensen ligger rundt 95 prosent vaksinering, men det er en sårbar grense.

- Vaksineringsprosenten skal bare ned ett par prosent før vi blir sårbare for en ny oppblomstring av for eksempel meslinger, sier hun.

Ifølge FHI er landssnittet i Norge 94,4.

Smittsomt

– Det viktigste man gjør for å forhindre at man blir smittet av meslinger er å bli vaksinert. Dette er en veldig smittsom sykdom, og man bør absolutt la seg vaksinere hvis man vil ha beskyttelse, sier overlege ved avdeling for vaksine ved FHI, Øystein Riise til TV2.

Mye reisevirksomhet øker sjanser for at meslinger igjen kan dukke opp i Norge. Det siste store utbruddet av meslinger her i landet var i 2011. Da ble 39 tilfeller meldt inn.

Beskytter de mest sårbare

Waldum-Grevbo mener helseøstrene er flinke til å informere om hvorfor vaksinering er viktig. Likevel er det grupper i samfunnet som er kritiske til vaksinering, og unnlater å ta for eksempel MMR-vaksinen, som beskytter mot blant annet meslinger..

Spedbarn under 15 måneder har ikke fått vaksinen, og barn som får kreftbehandling kan ikke ta vaksinen.

- Ved at det store flertallet er vaksinert beskytter vi disse fra å få meslinger, sier  overlege ved avdeling for vaksine ved FHI, Øystein Riise til  TV2.

Forskningsjuks

I 1998 publiserte det vitenskaplige tidsskriftet The Lancet en studie som tydet på at MMR-vaksinen blant annet kunne føre til autisme. Foreldre sluttet å vaksinere barna sine verden over.

Det har siden kommet frem at at studien var kjøpt og betalt, og at resultatene var forfalsket. The Lancet, som er svært anerkjent, har formelt trukket artikkelen med henvisning til flere konkrete feil.  Norske helsemyndigheter kalte det en skandale.

Skadelige kjendiser

Kristin Waldum-Grevbo er overrasket over hvor mye skade en slik artikkel kan gjøre.

- Selv nå, så mange år etter at denne artikkelen er trukket tilbake, blir den henvist til av vaksine-skeptikere, sier hun.

Men det mest skadelige for vaksineprogrammer, er kjendiser.

- Når kjendiser står frem i media og hevder at de, eller barna deres har blitt syke av bivirkninger av en vaksine, får det urimelig stor oppmerksomhet uten at det er evidence for at den eventuelle sykdommen har noen sammenheng med kjente bivirkninger av en vaksine.

Vaksinemotstandere

Helsestasjonene møter fortsatt skeptiske foreldre når vaksine skal settes, og flere foreldre velger å ikke vaksinere barna sine.

- Den siste tiden kommer flere og har angret seg, sier Helsesøster  Elisabeth Matheson til  Budstikka. Matheson er fagansvarlig for helsestasjonen for Askerbarn i alderen 0–6 år.

Hun tror utbruddet av meslinger i USA kan være en årsak til at flere oppsøker helsestasjonen for å vaksinere barna sine likevel.

Steinerskolen

Det er tidvise meslingutbrudd i Europa, og de oppstår gjerne i antroposofiske miljøer som ikke vaksinerer barn. Ett eksempel fra Norge er et utbrudd  i 1997, hvor 82 barn fikk melinger i Nesodden kommune. Smitten kom etter alt å dømme med to uvaksinerte barn som var blitt eksponert under opphold i Sveits. De fleste av barna hadde tilknytning til Steinerskolemiljøet, og var ikke vaksinert av overbevisningsgrunner.

Plikt til å varsle

Sykepleiere, jordmødre eller helsesøstre som mistenker eller påviser et tilfelle av meslinger, må umiddelbart varsle kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen skal varsle videre til fylkesmannen og Folkehelseinstituttet. Dersom kommuneoverlegen ikke nås, varsles Folkehelseinstituttets døgnåpne smittevernvakt direkte (tlf. 21 07 63 48 ).

Folkehelsa har laget en egen veileder for helsepersonell som kommer i kontakt med meslinger.

Kartet under viser meslingutbrudd i verden.

(Klikk på de røde prikkene for å få opp informasjon. Du kan også søke opp land du er interesert i i vinduet til høyre i kartet. Du må imidlertid søke på engelsk)

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.