fbpx Sykepleien 2/2019 #sår Hopp til hovedinnhold

Sykepleien 2/2019 #sår

2019; 107 (2)

Sår er sykepleiernes domene, men blir ofte forsømt. I denne utgaven kan du lære av dem som virkelig kan det.
Les PDF-utgave (pdf, 9.06 MB)

Ansvaret for pleie og behandling av sår hviler i dag tungt på sykepleierne. Har du kunnskapen inne?

 

08 Leder: Sårene ingen vil ha

10 – Sår har lav prestisje

Sårskolen

Les fagartikler av lærere og forskere ved landets to eneste sårutdanninger på høyskolenivå, og reportasjer og intervjuer med dyktige klinikere.

Les om:

16 Fagartikkel: Sårhelingsprossen – enkelt forklart

22 Reportasje fra sårpoliklinikken: «Alt det som omgir mennesket i hverdagen, kan virke inn på sårhelingen»

30 Fagartikkel: Hva er en sårdiagnose, og hvorfor trenger vi den?

36 Fagartikkel: Bruk verktøyet TIMES til å vurdere sår strukturert

44 Fagartikkel: Dette må du vite om biofilm

50 Reportasje: Debridering av sår

56 I ntervju: Hvor vondt er det å ha langvarige leggsår?

58 Pasienter med fotsår fikk telemedisin

59 Skolding er den vanligste brannskaden hos barn

60 Reportasje: Seks måneder med trykksår

70 Reportasje: Hva kan du om diabetesfoten?

74 Fluelarver kan rense såret smertefritt

76 Reportasje: Det gjelder å holde huden rundt stomien tørr

82 Fagartikkel: Slik velger du riktig bandasje

89 F agartikkel om trykkfordelende madrasser

Politikk og praksis

Dårlige finansieringsordninger, uklare retningslinjer og avvik i behandlingen. Hva skal til for å få sårbehandlingen til å gå på skinner?

Les om:

92  Fagartikkel: Kroniske sår følges ikke opp riktig

98 Reportasje: Hos feltpleien handler sårstell om mye mer enn selve såret

100 Intervju: Trykksår etter ortopedisk behandling er gjengangeren blant sårsaker hos Norsk pasientskadeerstatning

102 Intervju: Finansieringsordningen gjør sårpasientene økonomisk ugunstige

105 Departementet: Foreløpig nei til bandasjer på blå resept

106 Ingvild Kjerkol (Ap): Vi trenger pakkeløp for sårpasienter 

106 Kjersti Toppe (Sp): Mye kan gjøres bedre 

108  Reportasje: Primærhelseteam kan følge opp sårpasientene

Flere utgaver
Annonse
Annonse