fbpx Norges første «Skype-baby» på UNN i Tromsø Hopp til hovedinnhold

Norges første «Skype-baby» på UNN i Tromsø

Bildet viser sykepleiere i Tidlig hjem-prosjektet ved UNN

For tidlig fødte Sivert Hammer og foreldrene hans fikk reise hjem så fort gutten kunne puste selv. De ble fulgt opp av spesialsykepleiere via Skype fra sykehuset, i stedet for å få hjemmebesøk.

– Det var veldig godt å komme hjem, sier nybakt pappa Jostein Hammer med ettertrykk.

Han sitter hjemme i sofaen med sin sovende sønn på armen. Ved siden av sitter samboer Ingvild Jakobsen med nettbrettet som er koplet opp på Skype. Via bilde og lyd kommuniserer de både med sykepleierne og journalistene.

Til vanlig kommuniserer en spesialsykepleier med familien tre ganger i uka via en vanlig dataskjerm.

Selv om det har vært fantastisk å bli foreldre, legger ikke de to skjul på at det å bo i ukevis på sykehus har vært veldig slitsomt. Derfor nølte de ikke da de fikk tilbud om å bli testpiloter i det nye prosjektet «Tidlig hjem», hos Nyfødt intensivavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Født ti uker for tidlig

Den nybakte familien har vært hjemme i snart to uker, og den nye sjefen i huset vokser jevnt og trutt, selv om han fortsatt ikke har fått helt taket på det å spise selv. Noe av morsmelka får han fortsatt rett ned i magen via en sonde gjennom nesa. Ellers er han nå både frisk og rask, selv om han har hatt en mer krevende start på livet enn de aller fleste.

Sivert kom til verden i november, ti uker før termindatoen som var 31. januar. Han veide 1358 gram og var 37 cm lang da han ble født, men har vokst i takt med alderen og veier nå 3190 gram.

– Han trengte pustehjelp i starten, men bare en liten uke etter at han ikke trengte det lenger, fikk vi dra hjem, forteller mor Jakobsen.

Da hadde familien bodd på sykehuset i rundt to måneder og feiret både jul og nyttår der.

I stedet for hjemmebesøk

– Vi ønsker å være ei avdeling med familiesentrert omsorg. Dette begrenses av fysiske forhold på avdelingen: Nyfødt intensiv har bare tre familierom. Derfor må foreldrene bo på pasienthotell og skilles fra barna sine under korte og lange opphold på sykehus, sier fagsykepleier Marianne Lund ved Nyfødt intensiv på UNN.

Andre sykehus har løst dette dilemmaet med nyfødt ambulerende sykepleiertjeneste (NAST), hvor sykepleierne drar på hjemmebesøk til familiene de følger opp.

– Vår avdeling har ansvaret for en stor og langstrakt region, og en slik type hjemmesykepleie vil for oss begrense veldig hvilke familier som kan benytte seg av tilbudet. Derfor tilbyr vi, som den første intensivavdelingen i Norge, tidlig hjemreise med oppfølging via Skype. Vi fikk ideen fra Danmark, sier Lund.

De har nå gjennomført et pilotforsøk, og tilbakemeldingene fra familien har bare vært positive.

– Per i dag har vi tre pasienter som er med i Tidlig hjem. Den ene bor 320 kilometer fra UNN, sier Lund.

Foreldrene må beherske sondeutstyr

Hver konsultasjon er på mellom 30 og 60 minutter. Sykepleierne sjekker hvordan det går, og hvordan Sivert vokser. Hjemme har foreldrene sondeutstyr som de selv må legge ned i magen på Sivert. De har også en babyvekt slik at de daglig kan følge med på at han vokser slik han skal.

Forutsetningen for å få dra hjem er at man er i stand til å kommunisere godt med sykepleierne på norsk eller engelsk, at man etter opplæring på sykehuset selv er i stand til å legge ned sonde i magen på babyen sin, og ellers føler seg klare for å forlate sykehuset.

Babyen må dessuten ha nådd minimum det som er uke 34 i svangerskapet, være ellers frisk, og må minst én gang ha klart å spise anslagsvis 15 milliliter morsmelk fra bryst eller flaske. Det er også en forutsetning at det er to omsorgspersoner i hjemmet hele tiden som kan ivareta babyen.

Samarbeid med hjemkommunen

Skype gir spesialsykepleierne fra Nyfødt intensiv muligheten til å observere via skjermen både hvordan babyen og foreldrene har det. Samtidig samarbeider avdelingen med helsesykepleiere i familiens hjemkommune. De skal følge opp familien videre, både gjennom hjemmebesøk og etter hvert jevnlige kontroller ved helsestasjonen.

– Det å få dra hjem er godt for alle. Foreldrene blir roligere. Mor får ofte enda bedre melkeproduksjon, så det kan fremme ammingen. Babyen merker også tryggheten og roen ved å komme hjem. I tillegg reduserer vi faren for sykehusinfeksjoner, som jo dessverre alltid er en risiko ved å være innlagt på sykehus, forklarer spesialsykepleier Mariann Hansen.

Foreldrene kan ringe avdelingen 24 timer i døgnet om de er urolige eller har spørsmål. Terskelen for å komme tilbake til sykehuset er også lav. Skulle babyen bli alvorlig syk eller ikke vokse som forventet, må den tilbake.

bildet viser sykepleiere ved Nyfødt intensivavdeling ved UNN

Må skjermes

Foreldrene får veiledning i hvordan de skjermer barnet sitt for lyd og lys. Hvordan de bør begrense antallet besøk i hjemmet, og unngå å oppsøke store folkemengder. Premature barn er mer sårbare enn fullbårne, friske barn.

Foreldrene til Sivert har løst det ved å informere på Facebook om at de fortsatt er å anse som sykehusinnlagt selv om de er hjemme, og at de ikke ønsker besøk før Sivert er større og sterkere.

Frivillig tilbud

– Hvor mye penger sparer UNN på dette?

– Vi har ikke tallene, men det kan jo tenkes at det er penger å spare. Samfunnsmessig sparer vi mye sammenliknet med hjemmebesøk, både med tanke på tid og miljø, sier Marianne Lund og fortsetter:

– Men vi tvinger ingen ut herfra. Tilbudet er frivillig. For mange som er her over lang tid, ligger det mye god helse både for dem selv og babyen i å få komme tilbake til det vanlige hverdagslivet og også kunne ivareta eventuelle storesøsken.

– Savner dere ikke noe som sykepleiere ved å følge opp familiene på Skype i stedet for i virkeligheten, ansikt til ansikt?

– Det er klart at det å kunne kjenne og fysisk ta i barnet er viktig, både for å vurdere tonus og hud/sirkulasjon. Vi er likevel positivt overrasket over hvor godt Skype-samtalene fungerer med tanke på observasjon. Bildet og lyd fungerer godt, og vi får et godt bilde av barnet, sier Lund og legger til:

– Foreldrene vi sender hjem, kjenner barnet sitt godt. De har fått god veiledning i vurdering av barnet, og på den måten er pasientsikkerheten ivaretatt.

Ikke bare for premature

«Tidlig hjem» tilbys både til premature i spisetreningsfasen og til andre med spesielle behov, for eksempel hjertebarn. Foreløpig vil tilbudet anslagsvis gjelde mellom 25 og 30 av de i alt rundt 350 innlagte babyene ved Nyfødt intensiv hvert år.

Mer om prosjektet, samt instruksjonsvideoer for familiene, finner du her.

Kilde: Pingvinavisa

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse