fbpx Kritikk i sak om tvangsmedisinering av 16 år gammel gutt Hopp til hovedinnhold

Kritikk i sak om tvangsmedisinering av 16 år gammel gutt

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger
FEILTOLKNING: I forbindelse med en tidligere uttalelse om tvangsmedisinering, mente sivilombudsmann Aage Thor Falkanger at psykisk helsevernloven kan ha blitt tolket og anvendt feil i saker om tvangsmedisinering gjennom flere år. Foto: Mona Ødegård, Sivilombudsmannen/Mona Ødegård

Sivilombudsmannen retter kritikk mot Fylkesmannen i Oslo og Viken i en sak som gjelder tvangsmedisinering og mener den psykiske helsevernloven er tolket feil.

– Fylkesmannens forståelse av regelverket er åpenbart uholdbar, og de undersøkte vedtakene er ulovlige. At Fylkesmannens lovforståelse og generelle beskrivelse av behandlingspraksis tilsier at lovens krav ikke følges, gir grunn til alvorlig bekymring, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Kan ha blitt tolket feil over flere år

Saken gjelder en 16 år gammel gutt som ble tvangsinnlagt ved Oslo universitetssykehus i 2017.

Etter loven kan tvangsmedisinering bare foretas når det er stor sannsynlighet for en vesentlig positiv effekt. Dette innebærer – i motsetning til hva Fylkesmannen mener – at det kreves noe mer enn alminnelig sannsynlighetsovervekt, uttaler ombudsmannen.

I forbindelse med en tidligere uttalelse om tvangsmedisinering, mente Falkanger at psykisk helsevernloven kan ha blitt tolket og anvendt feil i saker om tvangsmedisinering gjennom flere år.

Må bøte på den urett som er begått

– Vi har forståelse for at helsemyndighetene står overfor vanskelige medisinske og etiske vurderinger i slike saker, men vi ser alvorlig på at loven i også dette tilfellet både har blitt tolket og anvendt feil, sier Falkanger.

Han ber nå Fylkesmannen i Oslo og Viken legge merknadene i saken til grunn ved behandlingen av fremtidige saker om tvangsmedisinering. Ombudsmannen ber dessuten Fylkesmannen vurdere hvordan det kan bøtes på den urett som er begått overfor klageren.

Les også: