Stadig flere dør på sykehjem

Gammel manns hånd i sykehusseng
DØDSTALL: 2017-tallene fra Dødsårsaksregisteret er klare.

Tall fra Dødsårsaksregisteret viser at mens stadig færre dør på sykehus og hjemme hos seg selv, øker andelen som dør på sykehjem og andre institusjoner.

Over halvparten av alle dødsfall i Norge i fjor skjedde på sykehjem eller en annen institusjon utenom sykehus.

Rundt 30 prosent døde på sykehus, mens drøyt 13 prosent døde i et privat hjem.

Dette viser tall fra Dødsårsaksregisteret, som har digitaliserte tall tilbake til 1951.

Færre dør hjemme

Utviklingen har lenge vist en klar tendens for at færre dør på sykehus, mens flere dør på andre helseinstitusjoner. For dødsfall i private hjem, har det også vært en jevn nedgang de siste årene.

– Det er viktig å bemerke at statistikken ikke sier noe om hvor pasienten har vært i tiden før dødsfallet, kun hvor pasienten befant seg på dødstidspunktet, sier overlege Marianne Strøm ved Folkehelseinstituttets avdeling for helseregisterforskning og -utvikling.

Demensdød

Hele 93 prosent av alle demensdødsfall i fjor skjedde i helseinstitusjon utenfor sykehus.

For voldsomme dødsfall, som ulykker, selvmord og drap, fordelte dødssted seg relativt likt mellom sykehus, annen helseinstitusjon og annet sted.

Les også: Nå dør flest nordmenn av kreft

Les også: