fbpx Riksrevisjonen: For lønnsomt å sitte i statlige styrer Hopp til hovedinnhold

Riksrevisjonen: For lønnsomt å sitte i statlige styrer

Per-Kristian Foss
«IKKE LØNNSLEDENDE»: – Godtgjørelsene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, sammenliknet med tilsvarende selskaper, sier Per-Kristian Foss.  Foto: Riksrevisjonen

Ni styreledere i statlige selskaper fikk en «lønnsøkning» i 2015–2017 på over 10 prosent. Sju av 24 daglige ledere fikk i 2014–2017 økt lønna mellom 20 og 40 prosent.

Dokument 3:2 fra Riksrevisjonen ble lagt frem i dag, 6. november. Dokumentet tar for seg hvordan departementet forvalter statlige selskaper. Helseforetakene er statlige selskaper.

Godt betalte styreverv

Ifølge Riksrevisjonen har lønnen til styrer og til daglig ledere i statsselskapene økt betydelig mer enn lønnsveksten generelt.
Riksrevisjonen har sett på til sammen til 27 statlige styrer og 24 daglige ledere. I de 43 undersøkte selskapene har godtgjørelsene økt betydelig mer enn den generelle lønnsveksten.

Lønnsøkning på 40 prosent

Ni av styrelederne fikk en lønnsøkning fra 2015 til 2017 på over 10 prosent. Sju av de daglige lederne fikk fra 2014 til 2017 lønnsøkninger på mellom 20 og 40 prosent.

– Dette er i mange tilfeller langt over det moderate nivået som regjeringen har gitt signaler om. Godtgjørelsene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenliknet med tilsvarende selskaper. Flere av selskapene informerer også for lite om kostnadene til styrer og daglig ledere med den rapporteringen de har i årsregnskapene. Dette er kritikkverdig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Han sier også at rapporteringen og åpenheten rundt kostnadene til styrer og daglig ledere er under enhver kritikk og at styreansvarsforsikringene er utilstrekkelig framstilt i årsregnskapene til flere av selskapene.

Kunnskapsdepartementet er «verst»

Riksrevisjonen påpeker at Kunnskapsdepartementets selskaper er blant dem som har hatt høyest vekst i fastlønn til daglig leder med et snitt
på 22,1 prosent. Den høyeste økningen var på 39,7 prosent.

– Når det gjelder godtgjørelse til styrene, har også disse også hatt en betydelig vekst sammenliknet med de øvrige departementene, med en gjennomsnittlig vekst i godtgjørelse fra 8,4 til 13,2 prosent i perioden 2015–2017, skriver Riksrevisjonen.

Rapporten legges frem i dag klokka 13.00 og streames her.

Les også: