fbpx 40 milliarder uten kontroll Hopp til hovedinnhold

40 milliarder uten kontroll

Portrettbilde av Martin Kolberg
ALVORLIG: - Dette er kanskje den alvorligste saken i hele dokument 1, sier leder av stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Martin Kolberg. Foto: Arbeiderpartiet

Helsedirektoratet klarte ikke å levere regnskapet sitt i tide. Riksrevisjonen kan derfor ikke uttale seg om direktoratets pengebruk.

- Ukseptabelt, sier leder av stortingets kontrollkomite, Martin Kolberg (Ap).

21. oktober la Riksrevisjonen frem Dokument 1. Riksrevisjonen går hvert år gjennom statlige regnskaper for å sikre at pengene er brukt i tråd med Stortingets vedtak. Helse- og omsorgsdepartementet får sterk kritikk av Riksrevisjonen for regnskapsåret 2014.

- At fire etater under Helse- og omsorgsdepartementet får merknader har aldri skjedd før. I hvert fall ikke som jeg er kjent med, sier ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Per Anders Engeseth.

De fire etatene har fått merknader for følgende:

  1. Helsedirektoratet har ikke levert et fullstendig regnskap innen fristen. Riksrevisjonen har derfor ikke kunnet uttale seg om dette regnskapet.
  2. Nasjonalt folkehelseinstitutts regnskap kan ikke bekreftes fordi det er komplekse manuelle rutiner uten toveis kontrollspor og uten tilstrekkelig dokumentasjon.
  3. Statens Helsetilsyns regnskap gir ikke et riktig bilde fordi det er feilført betydelige utgifter.
  4. Statens legemiddelverk har forskuddsbetalt utgifter som er i strid med bevilgningsreglementet.

40 milliarder

- Det mest alvorlige er at det ikke har vært mulig for oss å foreta en fullstendig revisjon av Helsedirektoratets regnskap som er på over 40 milliarder kroner, sier Engeseth.

- Hvorfor ikke?

- Helsedirektoratet består av forskjellige divisjoner og avdelinger. For at vi skal kunne uttale oss om regnskapet må det leveres ett samlet regnskap for hele virksomheten, sier han.

Fristen for å levere regnskapet var 15. mars 2015.

Alvorlig

I følge Engeseth ville en bedrift med 40 milliarder i omsetning som ikke leverte konsernregnskap, kun en årsrapport, fått en god del uønsket oppmerksomhet.

- Riksrevisjonen ser på dette som sterkt kritikkverdig sier han.

- Hvilken begrunnelse gav departementet og direktoratet for at de ikke var klar over at det skulle leveres et regnskap innen 15. mars?

- Vel, inntrykket er at hverken departementet eller direktoratet innså viktigheten av dette. Da vi startet vår revisjon av regnskapet var verken departementet eller direktoratet klar over kravene som var satt for et fullstendig regnskap, sier Engeseth.

Blir ikke revidert

De nye reglene ble innført for å gjøre det lettere for folk flest å sjekke hvordan offentlige penger er brukt. Helsedirektoratet leverte til slutt ett regnskap - 3,5 måneder etter fristen.

- Da var det for sent for oss å gjennomføre en avsluttende revisjon av det fremlagte regnskapet i og med at revisjonsberetningen ble avgitt i slutten av mai, sier Engeseth.

- Vil dere på noe tidspunkt gjøre revisjonen?

- Nei. Vi har informert Stortinget om de faktiske forhold i saken, sier Engeseth.

Opp til Stortinget å gjøre noe

- Vil dette få konsekvenser for departementet og direktoratet?

- Det er ikke opp til oss. Det vil bli opp til Stortinget i den videre behandling, sier han.

Engeseth sier imidlertid at Riksrevisjonen ikke har grunn til å mistenke at de 40 milliarder kronene Helsedirektoratet forvalter ikke er brukt til det Stortinget har bestemt.

Statsråden må svare for seg

- Kommer dere til å følge opp saken?

- Selvsagt.  Dette er kanskje den alvorligste saken i hele Dokument 1. Helseminister Bent Høie er nødt til å redgjøre for hva som har skjedd, sier l eder av stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Martin Kolberg.

Han stiller seg både uforstående og spørrende til hvordan noe slikt har kunnet skje.

- Ikke akseptabelt

Kontrollkomiteen vil jobbe med saken ut over høsten. På nyåret kommer saken opp i Stortinget.

- At et så stort direktorat ikke leverer regnskapet i tide er helt uakseptabelt, sier Kolberg.

Beklager

- Hva var grunnen til at dere ikke klarte å levere regnskap i tide?

 - Helsedirektoratet beklager at vi ikke har levert årsregnskap i henhold til kravene. Årsaken var at vi ikke hadde fått på plass gode rutiner for å samordne vår rapportering med HELFO etter at det kom nye krav fra Riksrevisjonen, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Bård Olesen.

Han hevder imidlertid at alle regnskapstall for Helsedirektoratet og HELFO ble rapportert uten feil, men årsrapporten med årsregnskap fra Helsedirektoratet var ikke riktig sammenstilt.

- Dette er en formell rapporteringsfeil, og ikke en regnskapsmessig feil. Vi oppdaget feilen selv og leverte ny årsrapport i henhold til de de nye kravene fra Riksrevisjonen, men det skjedde etter fristen 15. mars, sier Olesen.

 Nye rutiner

 - Hva gjør direktoratet for at dette ikke skal skje igjen?

- Vi har, i samarbeid med HELFO, utarbeidet nye rutiner for samhandling og rapportering for å sikre nødvendig internkontroll ved framtidig rapportering, sier Olesen.

- Frykter direktoratet reaksjoner fra Stortinget?

- Det er opp til Stortinget hvordan de vil håndtere dette, sier han.

At fire etater under Helse- og omsorgsdepartementet får merknader har aldri skjedd før.

Per Anders Engeseth, Riksrevisjonen
Les også: