Ny måleenhet for langtidsblodsukker

MÅLING: 53 er det nye 7 når det kommer til HbA1c.

– Det er kjempeviktig at sykepleierne vet dette, sier leder ved Noklus, Sverre Sandberg.

HbA1c er noe mange sykepleiere kommer borti. Fra oktober endres tallverdiene.

Fra månedsskiftet blir HbA1c, også kalt langtidsblodsukker, nemlig gitt ut i mmol/mol i stedet for prosent. Det betyr at det blir andre tall å forholde seg til.

– Sykepleiere må være obs

– For sykepleiere er det viktig å være obs på dette, for å vite når man skal sette i gang tiltak.

Det sier Sverre Sandberg, direktør i Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus). 

– Der HbA1c tidligere for eksempel var på 7 prosent, vil det tilsvarende tallet nå være 53 mmol/mol. Sykepleiere på poliklinikker, avdelinger, sykehjem, i hjemmesykepleien og andre steder vil komme borti dette, selv om de ikke er direkte involvert i medisindoseringen på bakgrunn av måleresultatene. 

I en periode råder Sandberg helsepersonell til å ha konverteringstabell tilgjengelig, så man raskt kan se hva den nye måleenheten tilsvarer i prosent.

– Da unngår man å tilkalle luftambulanse om man ser at langtidsblodsukkeret ligger på 53 mmol/mol, sier han.

– Riktigere rapportering

– Hva er årsaken til endringen?

– Mmol/mol er en riktigere måte å rapportere prøvesvaret på. Enkelt sagt unngår vi å omregne prøvesvaret til prosent, og svaret er lettere sporbart til referansemetoden. Det er også riktigere når vi skal regne ut den såkalte variasjonskoeffisienten. I Norge er vi sent ute med å rapportere på denne måten, de fleste europeiske land benytter allerede måleenheten mmol/mol.

– For blodsukkermåling er alt som før, det er viktig å merke seg, sier han.

Han understreker at alt utstyr også er det samme, og måten prøvetakingen foregår på for HbA1c, er også den samme.

– Det eneste som endrer seg, er måleenheten.

Det er Nasjonalt fagråd for diabetes og Helsedirektoratet som har landet på at denne måleenheten skal brukes. Noklus har ansvaret for å informere helsepersonell og pasienter, og har laget brosjyrer og konverteringstabeller.

For den som ikke har omregningsformelen i hodet (HbA1cNGSP [%]= 0,09148 * HbA1cIFCC [mmol/mol] + 2,152), finnes omregningstabellen på nettsiden til Noklus.