fbpx Kan du spise matpakka di med lønn? Hopp til hovedinnhold

Kan du spise matpakka di med lønn?

Bildet viser fat med ferdiglaget mat.

Får du ikke betalt lunsjpause, jobber du i praksis cirka 100 timer mer i året enn kolleger som får lønn mens de spiser nisten.

Det er arbeidsmiljøloven som definerer om du har rett på betalt lunsjpause eller ikke. I paragraf 10-9 står følgende:

«Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden.»

Fakta
Historikk

I 1986 ble partene i arbeidslivet enige om 37,5 timers uke. Spisepausen skulle komme i tillegg. Noen arbeidsgivere valgte å la de ansatte få betalt spisepause, mens andre innførte ubetalt pause.

I 1988 varslet Stortinget reduserte overføringer til kommuner med kortere arbeidstid enn 37,5 timer. Det førte mange steder til at betalt spisepause ble fjernet.

Ingen lunsj-oversikt

NSF sentralt har ingen oversikt over hvilke kommuner og sykehus som betaler sykepleiernes lunsjpause. Heller ikke fylkeskontorene sitter på slike oversikter, men det kan virke som om praksisen varierer fra sted til sted. Ansatte i pleie og omsorg i Balsfjord kommune har betalt spisepause, det har de også i Harstad og i Flesberg kommune. I Tvedestrand er det forskjellsbehandling mellom de som jobber på sykehjemmet og de som jobber i hjemmesykepleien.

Mens de ansatte som jobber i turnus på sykehjemmet blir trukket for spisepausen når de jobber dagtid i ukedagene, har ansatte som jobber i hjemmesykepleien fått betalt for spisepausen. Det vil de tillitsvalgte ha slutt på, melder Tvedestrandsposten. [Bak betalingsmur]

Aksjonerte for lunsjen

Men i Ålesund måtte de kjempe seg til betalt lunsjpause. I 2006 fjernet nemlig kommunen all betaling av spisepauser i helsesektoren.

– Det førte til mye frustrasjon, og hovedtillitsvalgte nektet å signere turnusene så lenge det var uenighet om matpausene, mimrer fungerende fylkesleder i Møre og Romsdal, Ståle Evald Ræstad.

Sykepleierne bestemte seg derfor for å forlate arbeidsplassen når de hadde pause. For at det skulle ha effekt, var det viktig at alle sykepleierne gjorde det samme.

– Det vil si: Varsle at nå gikk du og tok pause, leverte nøkler og telefon til leder, og forlot arbeidsplassen til pausen var over, sier Ræstad.

Tok litt tid

I starten var ikke responsen stor fra arbeidsgivers side.

– Men etter hvert oppsto det kritisk lav bemanning under pausene – spesielt på kveld og helg. Kommunen kom derfor frem til at de måtte innføre betalt pause på kveld og helg. Det viste seg nemlig at sykepleierne ikke kunne gå fra arbeidsplassen når det ikke var andre til stede for å ivareta oppgavene dersom det skulle bli brå endring i pasientenes helsetilstand, sier han.

Ganske raskt etter dette var snart alle helseinstitusjoner i kommunen tilbake i betalt pause på kveld og helg.

– Hjemmetjenesten brukte litt lengre tid på å innføre dette, men også der er det i dag betalte pauser på kveld og helg, sier han.

UNN betaler

Ved Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) har sykepleierne betalt matpause.

– Det har vært en utvikling over mange år. Vi startet på 80-tallet: Først med dem som jobbet akutt. De siste som fikk betalt lunsjpause var da Harstad og Narvik kom inn i UNN. Der hadde sykepleierne på sengepost ikke betalt matpause i utgangspunktet, men fikk det etter at de ble inkludert i UNN, sier Foretakstillitsvalgt Mai-Britt Martinsen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse