fbpx Egg-flertall knust i stortingssalen Hopp til hovedinnhold

Egg-flertall knust i stortingssalen

Stortingssalen

Miljøpartiet De Grønne skulle tirsdag med sin ene stemme sikre flertall for eggdonasjon i Stortinget. Men forslaget falt etter stemmesurr. Nå vil Ap ha omkamp.

Høyre, som gikk inn for eggdonasjon på landsmøtet sitt, stemte som ventet imot da forslaget kom opp til votering tirsdag. Men partiet stilte med én representant mer enn det skulle.

Kombinert med at Venstre og muligens flere partier stilte med for få representanter etter det som kalles utbytting ved voteringer, endte forslaget om eggdonasjon med å falle.

– Vi forutsetter at partiene forholder seg til spillereglene som vi er blitt enige om, sier Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol til NTB.

Hun sier partiet nå vil be om en ny votering før sommeren, men at initiativet fører frem er slett ikke sikkert.

Omkamp

Hvordan feilen skal kunne rettes opp, er uklart. Det var ikke en lovsak som ble behandlet tirsdag, og dermed er det ikke lagt opp til to voteringer.

I tillegg er det regler som sier at man ikke kan stemme over samme sak to ganger i en og samme stortingssesjon.

– I forretningsorden paragraf 38 står det at man kan ta opp saken til ny behandling hvis det er påtrengende nødvendig. Vi er innstilt på å kreve dette, sier Kjerkol.

Surr

– Dette er bare surr. Først sier landsmøtet til Høyre ja til eggdonasjon, så bestemmer stortingsgruppen deres at de skal stemme mot, og så roter de til hele utbyttingssystemet, sier MDGs Per Espen Stoknes.

– Vi forventer at partiene, og særlig de store, klarer å følge systemet på Stortinget. Dette har nå skapt unødvendig forvirring om en allerede vanskelig sak, fortsetter han.

KrFs Olaug Bollestad som leder Stortingets helsekomité, sier partiet hennes stilte med dem de skulle.

– Vi er imot at det åpnes for eggdonasjon, assistert befruktning for enslige og at hver donor skal kunne få mer enn åtte barn – og vi stemte imot alt dette, sier hun.

– Små konsekvenser

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik åpner for å støtte et slikt initiativ, men understreker at spørsmålet ikke er behandlet i partigruppa ennå.

– Det er ikke bra at stemmetallet ikke reflekterer flertallet. Men når noe så uheldig først skjer, er heldigvis de praktiske konsekvensene små, for regjeringen vil uansett komme tilbake til Stortinget med et lovforslag som ivaretar stortingsflertallets mening, sier han.

Forslaget sidestiller sæd- og eggdonasjon, noe som vil innebære at også kvinner som ikke undergår IVF-behandling kan donere egg.

– For oss er det viktig å få avklart dette før Bent Høie setter i gang sitt lovarbeid. Det er viktig å få vedtatt rammen for dette lovarbeidet på forhånd, sier Kjerkol i Ap.

Ble overrasket

Høyres Sveinung Stensland sier han ble svært overrasket da han så stemmetallet etter tirsdagens votering. Som ventet stemte Ap, Frp, Venstre og MDG for og Høyre, SV, Sp, KrF og Rødt imot. Likevel ble det altså ikke flertall.

– Jeg var like overrasket jeg, som alle andre, sier Stensland.

Han mener tirsdagens votering ikke har noen praktisk betydning for selve saken.

– Dette er en stortingsmelding og ikke et lovforslag. At vi går inn for eggdonasjon er dessuten grundig redegjort for i merknadene til innstillingen. Det vil bli fulgt opp av regjeringen, sier Stensland.

Onsdag sendte han et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om saken, der han ber om å få vite hvordan regjeringen akter å følge opp.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse