fbpx Nær annenhver fødeinstitusjon mangler godt opplæringsprogram Hopp til hovedinnhold

Nær annenhver føde­institusjon mangler godt opplærings­program

Bildet viser en nyfødt baby.
RUTINENE KAN BLI BEDRE: Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen innføres og at effekten blir vurdert. Foto: Mostphotos

Nesten halvparten av fødeinstitusjonene mangler et godt opplæringsprogram for nytilsatte og vikarer, ifølge Statens helsetilsyn.

Tilsyn har vist at bruk av vikarer kan være en sikkerhetsrisiko, særlig når de ikke er kjent med organisering og rutiner. Det kan føre til svikt i håndtering av akutte situasjoner, skriver Helsetilsynet i tilsynsmeldingen for 2017.

Mangel på skriftlig avklaring

Nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen kom i 2010. Men blir kravene fulgt? Det undersøkte Helsetilsynet og Helsedirektoratet med et spørreskjema.

Svarene viste blant annet at ansvarsområdene til lege og jordmor noen steder ikke var felt ned skriftlig og at ikke alle fikk undervisning i fosterovervåkning. Den viste også utfordringer med bemanning. Flere fødeavdelinger hadde ledige legestillinger, og kvinneklinikker manglet i noen grad jordmødre.

«Kartlegginga viste at det har skjedd endringar i norsk fødselshjelp etter at kvalitetskrava blei gitt ut i 2010, men det står att område der rutinar og praksis kan betrast», konkuderer Helsetilsynet.

Ikke tverrfaglig opplæring

Kvalitetskravene sier også at undervisning og praktisk trening skal være tverrfaglig og obligatorisk, for å sikre at alle som er med i et behandlingsteam har samme opplæring.

Men bare halvparten av fødeinstitusjonene hadde felles opplæring for jordmødre og leger. Under halvparten hadde felles obligatorisk undervisning for fødselsleger, jordmødre og barneleger.