fbpx Sykepleierstudenter minst tilfreds med undervisning og veiledning Hopp til hovedinnhold

Sykepleierstudenter minst tilfreds med undervisning og veiledning

Bildet viser Christian Strømnes.

Sykepleierstudentene er gjennomsnittlig tilfredse med utdanningen – med et par viktige unntak.

Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) har lagt frem sitt årlige studiebarometer.

Sykepleierstudentene er så vidt under gjennomsnittlig tilfredse. På en skala fra 1 til 5, der 5 er mest tilfreds, lander de på 4. Landsgjennomsnittet er på 4,1.

Ikke så fornøyd med undervisning og veiledning

– Generelt er sykepleierstudenter fornøyd, men det er viktig ikke å bare se på den generelle tilfredsheten, sier Christian Strømnes, leder i NSF Student.

– Detaljene er viktige, for det er mye variasjon. For eksempel skiller undervisning og veiledning seg ut negativt. Det er bekymringsverdig og noe vi har påpekt tidligere.

Undervisning og veiledning rommer både teoretisk undervisning, som for eksempel anatomi og fysiologi, og veiledning knyttet til for eksempel hjemmeeksamen. At undervisning skårer dårlig, mener Strømnes kan være én forklaring på resultatene av nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi, der flere enn 1 av 5 strøk.

Trenger mer enn bestått eller ikke bestått

For undervisning og veiledning var den generelle skåren blant alle typer studenter på 3,5. Sykepleierstudentene var i sjiktet minst tilfreds på dette området, sammen med medisin-, samfunnsøkonomi- og psykologistudenter.

– Undervisning og veiledning skåret dårlig blant sykepleierstudenter også i fjor, påpeker Christian Strømnes.

– Jeg er redd det ikke har ført til store forbedringer.

Han mener studentene i mye større grad må få tilbakemeldinger og framovermeldinger.

– Det holder ikke med bestått eller ikke bestått på en innlevering. Studentene trenger tydelig melding på hva som kan gjøres bedre neste gang. Det vil styrke læringsutbyttet, og vise studentene hva de kan bli bedre på, selv om de har bestått minimumskravene. Det vil være en stor fordel for studentene, ikke minst for dem som vil fortsette med masterutdanning.

Fornøyde politistudenter

Politistudentene er de som er mest tilfreds med utdanningen sin, med en skåre på 4,7. Mens de minst fornøyde er de som studerer til grunnskolelærer, med et snitt på 3,6.

– Det er noe politiutdanningene gjør veldig bra, sier Strømnes, men viser samtidig til et paradoks.

– I Nokuts  underviserundersøkelse er undervisere på politiutdanningene blant dem som er minst fornøyd med kvaliteten på deler av utdanningen. Blant profesjonsutdanningene med praksis som er styrt av rammeplan, er også de som utdanner politi minst fornøyd med praksisopplæringen, mens studentene er mest fornøyd.

Mindre fornøyde masterstudenter

Det er femte gang Studiebarometeret blir gjennomført, og rundt 31 000 studenter svarte på undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 48 prosent. Det overordnete bildet er at studentene er fornøyde.

I gjennomsnitt brukte studenter 34,9 timer i uken på studier. Her skilte masterstudentene i sykepleie seg ut, ved å bruke over 40 timer i uken. Men masterstudentene oppga også at de var mindre tilfredse enn før 2015, noe som ifølge Nokut henger sammen med at programmene ble vesentlig endret fra 2014 til 2015.

Bekymret over digitalisering

Et hovedfunn i undersøkelsen er at digitale verktøy i beskjeden grad brukes i undervisningen.

– Bruken av digitale verktøy har ofte vært avhengig av ildsjeler blant underviserne. Dette blir for tilfeldig, og i dag har universitetene og høyskolene helt andre digitale ambisjoner for egne utdanninger og studenter, sier Nokut-direktør Terje Mørland til NTB.

IKT-Norge mener den tilfeldige bruken er urovekkende.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse