Samordna opptak åpent

Nyheter
Illustrasjonen viser en sykepleier som underviser.
KLART FOR Å SØKE SYKEPLEIERUTDANNING: Samordna opptak er i gang fra 6. februar.

Dermed er også studieoversikten for 2018 offentliggjort.

Samordna opptak koordinerer opptaket til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler. Før dette opptaket ble samordnet, var det ulike regler, rangeringsmåter og rutiner ved de enkelte universitetene og høgskolene. Ved å samordne opptaket skal søkere rangeres etter like regler.

Sykepleierutdanning

1303 studier fordelt på til sammen 29 universiteter og høgskoler er hva samordna opptak kan by på. Sykepleierutdanning er ett av studiene som tilbys, akkurat hvilke læresteder som tar opp studenter i 2018 fins det svar på i oversikten som publiseres samme dag som opptaket starter, 6. februar.

Én søknad

I samordna opptak er hovedprinsippet én søknad per person. Det er mulig å sette opp inntil ti studier i prioritert rekkefølge. Den som søker, skal få tilbud om studieplass på det høyest prioriterte studieønsket som søkeren er kvalifisert til og som søkeren har nok poeng til å komme inn på i konkurranse med de andre som søker dette studiet.

Poenggrenser

Alle søkere får beregnet poengene de har. Utgangspunktet er karakterer fra videregående skole, så blir andre poeng lagt til. Eksempler på andre poeng kan være kjønnspoeng. Å gi gutter ekstrapoeng for å bli sykepleiere ble lovlig fra 1. januar 2018 med den nye likestillings- og diskrimineringsloven. Både NTNU i Trondheim og Universitetet i Agder har vurdert muligheten.

Til flere studier er det flere søkere enn plasser. Derfor er det poenggrenser på studiene. For å få en pekepinn, kan man se på tidligere poenggrenser.

Sykepleierutdanning har de siste årene vært populært, og i 2017 gikk for eksempel poenggrensen ved Høgskolen på Vestlandet opp fra året før.

Frister

6. februar åpner Samordna oppak for å søke. Endelige frister ses her: Viktige tidsfrister