fbpx Doctor, please, some more of these Hopp til hovedinnhold
Tidslinje benzodiazepiner og z-hypnotika:

Doctor, please, some more of these

1955: Leo Sternbach fremstiller det første benzodiazepinet. Han er kjemiker ved Hoffmann-La Roche i New Jersey.

1955:

Etterfølgeren til barbituratene og forløperen til benzodiazepinene, Miltown (meprobomat), ble lansert som et beroligende middel i USA, og tok Hollywood med storm. I Norge het det Meprobam. På slutten av 1956 hadde en av 20 amerikanere prøvd det.

1960: Markedstillatelse for det første benzodiazepin-klordiazepoksid ( Librium) blir gitt.

Bruken øker raskt. Legemidlene blir ansett for å være relativt ufarlige med lite bivirkninger.


1963: Diazepam ( Valium) – også det fremstilt av Leo Sternbach – kommer på markedet (blir også solgt under navnene Vival og Stesolid). Hoffmann-La Roche rettet annonseringen spesielt mot kvinner da de lanserte Valium.

Diazepam (Valium)

 

1964: Legemiddelloven blir vedtatt i Norge: Lov om legemidler Lov av 20. juni 1964 nr. 5


1966: Doctor, please, some more of these: «Mother's Little Helper» av the Rolling Stones når opp til 8. plass på Billboards singelliste.

Mick Jagger 6. april 1966.

Etter hvert blir man oppmerksom på bivirkninger ved bruk av benzodiazepiner: Forverring av symptomer etter seponering (reboundeffekt), toleranseutvikling og faren for misbruk og avhengighet.


1975: Flunitrazepan, mest kjent under merkenavnet Rohypnol, kommer på markedet i Europa.

 

1978: Eks-presidentfruen Betty Ford var avhengig av benzodiazepiner og ble innlagt på et rehabiliteringssenter. Legen hennes, Joseph Purch, erklærte at misbruk av beroligende midler var landets alvorligste helseproblem.

 

1979: Senator Edward Kennedy holdt en høring om farene forbundet med bruk av benzodiazepiner i Senate Health Subcommittee.


1980: De fleste barbiturater blir avregistrert i Norge. Barbiturater ble innført i medisinen på begynnelsen av 1900-tallet og var de mest brukte beroligende og søvnfremkallende midler før benzodiazepinene overtok i 1960-årene. Høyere doser virker krampestillende og gir generell anestesi.

 

1984: Lederartikkel i British Medical Journal hevdet at «Nå som det er blitt påvist at benzodiazepinene forårsaker medikamentavhengighet, burde bruken av dem reguleres mye strengere – eller til og med forbys?»


1990: Helsedirektoratet gir ut en  veileder i forskrivning av vanedannende legemidler : IK-2314. Helsedirektoratets veiledningsserie nr. 2–90.

Molekylmodell av diazepam.


1992: Ny lov om legemidler: LOV 1992 12–04 Lov om legemidlerm.v.


1994: Z-hypnotika, benzodiazepin-liknende sovemidler, kommer på markedet. Zopiklon er blant de første.


1996: På en konsensuskonferanse i Norge i 1996 blir det påpekt at det er et misforhold mellom den utstrakte langtidsbruken av benzodiazepiner og den manglende vitenskapelige dokumentasjonen av nytten av slik bruk.


2001: Helsetilsynet gir ut ny veileder om vanedannende legemidler, forskrivning og forsvarlighet : IK-2755 Helsetilsynet 2001.


2003: Flunitrazepan ( Rohypnol) blir flyttet fra reseptgruppe B til reseptgruppe A for å redusere forskrivningen.

 

2003: Den britiske legen, Alec Jenner, skrev i The Observer i anledning 40-årsdagen til Valium: «Det som syntes å være så bra med benzodiazepinene i tiden jeg prøvde dem ut på pasienter, var at de ikke bød på særlige problemer. Men i ettertid ser jeg at når man stikker en skiftenøkkel inn i et armbåndsur, kan man ikke forvente at det ikke vil gjøre skade». Jenner ledet de første forsøkene med benzodiazepiner i Storbritannia.


2003: «See I'ma pill popper – so I'ma keep poppin' em
Gimme 20 Xanax and I'ma start droppin' em
They ain't no stoppin' him – when they in my system
Mane I really miss 'em – can you help me get 'em» rapper Lil Wyte i låten «Oxycotton» dette året.

( Xanax ’ generiske navn er alprazolam, og selges under navnet Xanor i Norge. Ifølge Felleskatalogen bør behandlingsperioden være så kort som mulig. Nødvendigheten av behandling med alprazolam og egnet dose bør revurderes jevnlig for hver pasient. Alprazolam er ifølge Felleskatalogen effektivt i inntil åtte måneder, og skal ikke brukes i langtidsbehandling.)


2004: Flunitrazepan ( Rohypnol) blir avregistrert.


2009: Den første pasienten får medhold i et krav om erstatning for å ha blitt påført skade etter bruk av benzodiazepiner fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Erstatningssøkeren hadde en personlighetsforstyrrelse, sosial angst og depresjon. I tillegg var det rusproblemer og voldelig atferd. Fastlegen startet opp medisinering med alprazolam ( Xanor) i samråd med psykiater. I løpet av de neste fem årene utviklet pasienten medikamentavhengighet og personlighetsendring. NPE gir medhold for svikt i behandling. Det var ikke grunnlag for å starte behandling med Xanor. Det ble også gitt for høye doser over altfor lang tid. Medisineringen førte til avhengighet og forverring av personlighetsforstyrrelsen og den sosiale angsten. 


2009: Rapperen Eminem gir ut albumet Relapse i mai 2009, med blant annet låten My mom :

«My mom loves Valium and lots of drugs
That's why I am like I am 'cause I'm like her
Because my mom loved Valium and lots of drugs
That's why I'm on what I'm on 'cause I'm my mom»

(Ifølge en studie referert i boka «Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner» er faktorer som predikerer langtidsbruk av benzodiazepiner; å være kvinne, å ha høy alder, å ha brukt før, og det å ha brukt mye.)


2010: Freakforum, februar 2010: 

Under tråden: «Benzodiazepiner, hvor går grensen» :

Vargas : Det er uhyggelig relativt hvor grensen går for bruk av benzodiazepiner.
Selv har jeg (mis) brukt (les:ikke fått fra lege) rivotril (clonazepam) og stesolid (diazepam) i cirka 2 måneder pga. angst og smerter. Etter disse to månedene var jeg helt vrak, og hadde fått enda større psykiske problemer enn jeg hadde fra før av (pga. nakkeskade og andre ting …). Tok nesten en uke å få meg helt edru og abstinensfri.

Moren min derimot, tar 2x 2mg rivotril hver dag mot kramper og smerter, og som «sovehjelp». Dette har hun nå gjort i to år uten å merke noen alvorlige bivirkninger. Pillene er like effektive den dag i dag, uten at man kan merke at hun er påvirket. Hun kan også trappe opp og ned etter behov, fra 4mg til 0 på dagen uten å merke abstinenssymptomer.

Random25880 : Jeg lurer på en liten ting her … Har din mor noensinne hatt en lengre pause fra rivotril ? Clonazepam har en halveringstid på 18–50 timer og kan henge usaklig lenge igjen i blodet. Abstinenssymptomer trenger ikke å inntreffe før 4–7 dager etter avsluttet. Jeg vil bare pirke litt for å bekrefte validiteten til eksempelet ditt, jeg har nemlig vanskelig for å se for meg at noen kan være så lenge på benzo uten å utvikle abstinenser. Personlig trenger jeg bare et par-tre uker på benzo for å utvikle abstinenser, gjerne ikke av verste merke, men ille nok til at jeg kan regne meg som syk.

Hypphypp : Når man har prøvd det meste og ingenting hjelper, så ser jeg ikke problemet med å være avhengig av ett beroligende middel, så lenge en får det av legen og slipper å stresse gatelangs for å få tak i medisiner man trenger. Eneste problemet er hvis man får kjipe bivirkninger, noe jeg heldigvis aldri har hatt. Brukte Sobril i noen år før jeg gikk over på Xanor for noen år siden. Deilig å kunne være som man var før nerver og panikkangsten kom etter litt for mange år med hasjrøyking. Gikk lenge uten å ta noe som helst etter jeg kutta ut den forbanna hasjen! Er faen så godt vi har beroligende midler for dem som trenger dem!

(freak.no er et nettforum hvor blant annet førstehånds rus-, selvmedisinerings, doserings- og blandingstips deles og diskuteres)


2012: Det ble innført «promillegrense» for bilkjøring og 20 narkotiske stoffer og legemidler, blant andre benzodiazepiner og z-hypnotika.


2014: Nasjonal faglig veileder for vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet: IS2014 Helsedirektoratet (oppdatering av Helsetilsynets veileder fra 2001).

Her står det blant annet: «Av forsvarlighetskravet i Helsepersonelloven §4; kan det utledes at helsepersonell har plikt til ikke å være beruset eller sløvet på jobb. Helsepersonell har etter Helsepersonelloven §8; plikt til å orientere sin arbeidsgiver om bruk av legemidler som kan virke sløvende eller berusende.»


2016: Nye helsekrav for førerkort. Strengere for hvilke typer og doser benzodiazepiner og z-hypnotika man kan kjøre med innabords.

Bil som kjører i krapp sving.


Kilder: Folkehelseinstituttet/ Rusmidler i Norge 2016 / History of Benzodiazepines – C. Heather Ashton /Farmatid/ Tidsskrift for Den norske legeforening 2013 133:2149-53 DOI: 10.4045/tidsskr.11.0543 /Helsedirektoratet/Freakforum/Min angst, bok av Scott Stossel/Spotify/Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner – bok av Bramness og Wøyvik/Store medisinske leksikon/Lovdata/ PubMed

The age of Anxiety av Andrea Tone og En psykiatrisk epidemi av Robert Whitaker.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse