Renteendring gir sykehusene milliardutgifter

Paller med pengeseddeler hos Norges Bank
ØKTE UTGIFTER: Regjeringen setter opp renta til sykehus med ett prosentpoeng. For Tre regionale helseforetak betyr det økte utgifter.

Sykehus som skal bygge eller pusse opp, får over 900 millioner kroner i nye utgifter. Grunnen er at regjeringen endrer rentemodellen, ifølge Klassekampen.

I statsbudsjettet er det lagt inn en endring som vil kunne få̊ store konsekvenser for sykehusene. Renta på lån regjeringen gir til nye byggeprosjekter ved sykehusene, er satt opp med 1 prosentpoeng.

Dermed øker prisen landets sykehus må̊ betale for å pusse opp eller bygge nytt. I første omgang rammer endringen nye investeringslån vedtatt fra og med 2018.

910 millioner kroner

Klassekampen har kontaktet de tre helseforetakene dette gjelder. De sier effekten er på til sammen 910 millioner kroner i økte utgifter i løpet av lånenes levetid. Regjeringen har sagt at «økte renter vil gi tilsvarende effektiviseringskrav for helseforetakene».

Helse Sør-Østs nye klinikkbygg ved Radiumhospitalet vil bli 235 millioner kroner dyrere. Bygget har en kostnadsramme på 3,1 milliarder kroner. Ved Helse vest blir utbygging og modernisering av Haugesund sjukehus 200 millioner kroner dyrere. Helse Midt-Norge får en ekstraregning på 475 millioner kroner ved byggingen av sykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset.

På stedet hvil

Ifølge professor i helseøkonomi ved NTNU, Jon Magnussen, står sykehusenes økonomi på stedet hvil, noe den har gjort i flere år.

Konserntillitsvalgt Christian Grimsgård ved Oslo universitetssykehus tror endringen i rentemodellen vil gjøre det vanskeligere å få̊ fornyet sykehusbyggene.

– Endringen vil presse sykehusøkonomien i tida framover, sier Grimsgård, som frykter at sykehusene enten vil la være å bygge eller bygge for trangt.

Les også: