Min jobb som rådgiver Forebygger helse­skader i utsatte bedrifter

Bildet viser sykepleier Siri Vullum utføre hørselstest
HELSEUNDERSØKELSE: Siri Vullum utfører hørselstest på en bedriftsansatt tilknyttet bedriftshelsetjenesten Midtnorsk HMS-senter.

I noen bransjer er risikoen større for å bli utsatt for sykdom og skade. Sykepleier Siri Vullum jobber for å unngå det.

Her på Midtnorsk HMS-senter er jeg en av 3 sykepleiere. I tillegg har vi 2 ergoterapeuter, en sekretær og en som nå går HMS-fagskole for å bli HMS-rådgiver. Hele teamet er HMS-rådgivere som bistår jobber for å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Det er bare to år siden jeg startet i denne jobben. I nesten 30 år jobbet jeg turnus i kommunesektoren, så jeg var klar for en endring.

Siden mye av jobben er forebyggende, ser jeg ikke resultatene med en gang. Men det er en selvstendig jobb der jeg kan styre mye av arbeidsdagen min selv. Det mest utfordrende med jobben er bredden av bransjetyper vi dekker: fra frisør til verksted, sjåfører og kommunalt ansatte. Vi er tilknyttet fem kommuner, og for å komme ut til bedriftene må vi ofte bruke både bil og ferge. 

Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, og der er faren større for å bli utsatt for sykdom og skade. Dette er bedrifter der de ansatte for eksempel er eksponert for støy, støv, kjemikalier og vibrasjoner. Hvert tredje år får disse en målrettet helseundersøkelse som kan bestå av spirometri (lungefunksjonstester), audiometri (hørselstester) og andre tilleggstjenester som blodtrykk, lipidstatus (kolesterol) og HBA1C (langtidsblodsukker).

Under helsekontrollene kan det også avdekkes ergonomiske utfordringer. Mange har tungt fysisk arbeid, mens andre sitter mye på kontor. Alt dette kan gi slitasje på kroppen. Under helsesamtalene blir det mye rådgivning om livsstil, som kosthold, mosjon og stress. Dette er faktorer som har mye å si for den generelle helsen. 

Jeg kommer i kontakt med mye forskjellige folk, og de fleste er veldig takknemlige for å få gjennomført en helseundersøkelse. I etterkant skriver jeg en rapport med forslag til tiltak for å forebygge helseskader.

Jeg liker variasjonen i jobben. Utenom helseundersøkelsene driver jeg med dialogmøter, vernerunder, risikoanalyser, informasjon og opplæring innen HMS.

Les mer om hva sykepleiere jobber med: Yrke: Sykepleier