fbpx Effektivt akuttmottak gir økonomisk tap Hopp til hovedinnhold

Effektivt akuttmottak gir økonomisk tap

Ambulanseinngang ved Haukeland sykehus

– Vi har hatt 50 millioner lavere inntekter første halvår enn prognosen tilsa. En del av dette er knyttet til at vi behandler akuttinnlagte pasienter raskere, sier Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen til Bergens Tidende.

Ifølge Bergens Tidende sendes opptil 80 prosent av pasientene direkte hjem fra Mottaksklinikken ved Haukeland sykehus. Bare 20–30 prosent sendes videre til en spesialavdeling.

50 millioner tapte kroner

Økonomisk er Mottaksklinikken blitt et problem for sykehuset.

– Vi har hatt 50 millioner lavere inntekter første halvår enn prognosen tilsa. En del av dette er knyttet til at vi behandler akuttinnlagte pasienter raskere, sier Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen til Bergens Tidende.

Omvendt pyramide

I planleggingsfasen av mottaket regnet Haukeland universitetssykehus med at 80 prosent av pasientene ville bli sendt videre til mer spesialiserte sykehusavdelinger og 20 prosent bli skrevet ut fra Mottaksklinikken.

Nå har Mottaksklinikken fungert i ett år og fasiten gir et helt annet bilde: 70–80 prosent av pasientene skrives direkte ut fra Mottaksklinikken, ofte samme dag. Bare 20–30 prosent sendes videre til en spesialavdeling.

– Vi har snudd pyramiden på hodet. Pasientene møter leger med breddekompetanse tidlig etter innleggelse, sier Anne Taule, direktør for Mottaksklinikken til Bergens Tidende.

Belønnes ikke av takstsystemet

Årsaken til at sykehuset taper penger er at takstsystemet henger igjen i den gamle måten å drive sykehus på. Det verste misforholdet skjer på rusakutten, som hører til Mottaksklinikken. Hit legges folk inn til overvåkning etter overdoser, en svært arbeidskrevende og kostbar prosedyre. I noen timer svever overdoseofferet mellom liv og død. Når rusen er ute av kroppen, kan hun eller han reise seg fra sengen og forlate klinikken. Sykehuset får 800 kroner for å redde et liv, fordi behandlingen tar mindre enn fem timer og derfor kun utløser en poliklinisk takst, melder avisen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse