fbpx Døden i helsevesenet Hopp til hovedinnhold
#Når er det nok?

Døden i helsevesenet

Onsdag lanserte Sykepleien sitt første «bokasin» på Kulturhuset i Oslo klokka 18.30. Temaet som ble diskutert var: «Hvorfor er det så vanskelig å bare la folk dø?». Det ble debatt i regi av Sykepleien og Legeforeningen. Lanseringen ble streamet.

Den medisinske utviklingen gir stadig nye muligheter for livsforlengende behandling, men skaper også etiske dilemmaer. Påfører vi døende mennesker unødig lidelse? Står vår iver etter å behandle i veien for en verdig død? Er døden blitt et nederlag?

Dette er spørsmål Sykepleien stiller i sitt første bokasin: #Når er det nok?

Lansert på Kulturhuset

Lanseringen varr lagt til Kulturhuset i Oslo og startet klokka 18.30. Det ble en kveld med tverrfaglig diskusjon om hvordan det moderne helsevesenet møter mennesker mot slutten av livet.

STREAMING:

Program:

Velkommen og introduksjon til temaet fra Sykepleien v/ Liv Bjørnhaug Johansen og Tidsskriftet v/ Kari Tveito

Innledere:
Jørgen Dahlberg (lege og advokat, Anestesi LIS ved Ahus med tilknytning til Senter for medisinsk etikk): Juss og etikk når pasienten ikke selv kan svare.

Anette Robertsen  (overlege intensiv OUS): Begrensning av livsforlengende behandling i en intensivavdeling. 

Berit Hofset Larsen (spesialsykepleier ved OUS, Radiumhospitalet): Hvem fører i livets siste dans? Helsepersonells erfaringer med pasientinvolvering i beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.

Paneldebatt

Diskusjonsleder Barth Tholens (journalist og ansvarlig redaktør i Sykepleien)
I panelet vil foruten de tre innlederne Svein Aarseth fra Legenes etiske råd og Berit Liland fra Sykepleiernes etiske råd delta. 

Det ble åpnet for spørsmål fra salen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse