fbpx Streikerett eller ikke streikerett? Det er spørsmålet Hopp til hovedinnhold

Streikerett eller ikke streikerett? Det er spørsmålet

Sykepleiere står streikevakt utenfor Kreftforeningens lokaler

NSF sier NHO vil frata sykepleierne i Kreftforeningen streikeretten. NHO sier det er feil.

– Hva er grunnen til at NSF mener at tariffavtalen NHO tilbød sykepleierne i Kreftforeningen vil frata dem streikeretten?

– Norsk Sykepleierforbund ønsker en tariffavtale som viderefører eksisterende lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene i Kreftforeningen. Kreftforeningen og NHO ønsker i stedet at NSF skal inngå en tariffavtale som ikke regulerer lønn eller de andre vilkårene som er viktig for våre medlemmer, sier NSFs forbundsleder og streikeleder, Eli Gunhild By.

Fredsplikt

– Hva betyr det?

– En slik avtale betyr at våre medlemmer får fredsplikt i denne avtalens løpetid som er to år. De konkrete lønns- og arbeidsvilkårene vil Kreftforeningen ha i en egen avtale som kan sies opp med en måneds frist. I praksis kan da Kreftforeningen forringe vilkårene for våre medlemmer på kort varsel, uten at medlemmene kan forsvare sine vilkår ved bruk av streik før de to årene er gått, forklarer By.

– Vi har ordene i behold

– NSF inngår ikke tariffavtaler basert på gode intensjoner og fagre løfter. Vi tariffavtaler realiteter, sier Eli Gunhild By.

NSF mener at arbeidsgiver må forplikte seg til å opprettholde avtalte minstenivå på lønns- og arbeidsvilkår i samme tidsrom som våre medlemmer er avskåret fra streik.

– Når Kreftforeningen kan løpe fra sine forpliktelser uten risiko for kamp, mener vi at vi har ordene i behold når vi sier at vi ikke gir fra oss streikeretten, sier By.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse