fbpx Helse-Norge på femteplass i verden Hopp til hovedinnhold

Helse-Norge på femteplass i verden

Bilde av globus

Sykdommene der Norge har dødelighet som trekker oss ned på rankingen er testikkelkreft, lymfekreft av typen non-Hodgkins lymfom og blodkreft – leukemi.

Norge ligger i verdenstoppen på tilgjengelighet og kvalitet i helsevesenet, viser den nye oversikten for 195 land i The Lancet.

Svenskene slår oss

Helt i toppen ligger lille Andorra, fulgt av Island og Sveits. Så følger Sverige med samme poengsum, 90 av 100, som Norge. Svenskene er marginalt foran på grunn av vekting av enkeltfaktorer. Australia er nummer seks, foran Finland. Danmark ligger helt nede på 24. plass.

32 sykdommer

Undersøkelsen i det medisinske tidsskriftet The Lancet baserer seg på dødelighet for 32 ulike sykdommer og tilstander der man i utgangspunktet burde kunne unngå død med forebygging eller behandling. Høy dødelighet for en sykdom eller tilstand er indikasjon på svak oppfølging og tilgjengelighet fra helsetjenestenes side.

Indeksen tar også med forbedring som en faktor, og sammenligner utviklingen i helsevesenets standard fra 1990 til 2015.

Sykdommene som trekker Norge ned

Sykdommene der Norge har dødelighet som trekker oss ned på rankingen er testikkelkreft, lymfekreft av typen non-Hodgkins lymfom og blodkreft – leukemi. For disse oppnår Norge kun å redde liv i 65, 70 og 76 prosent av tilfellene der det kunne vært unngått. Til sammenligning redder Sverige liv i henholdsvis 83, 76 og 70 prosent av disse tilfellene.

For sykdommer som inngår i vaksinasjonsprogrammet, som meslinger og stivkrampe, scorer Norge 100 prosent i unngåelse av død.

De øverste 20 landene er i Vest-Europa, bortsett fra Australia, Japan (nummer 11) og Canada, på 17. plass. Storbritannia er på 30. plass, langt under det som var forventet, og USA havner på 35. plass.

Forbedringer

Nesten alle landene i verden har forbedret helsetilbudet sitt siden 1990, spesielt gjelder det land i Afrika og Oseania.

De 30 landene nederst på rangeringen ligger, med unntak av Afghanistan, Haiti og Jemen, i Afrika sør for Sahara.

– Til tross for forbedringene verden over har gapet mellom landene med best og dårligst helsetilbud økt, påpeker instituttleder for helsemålinger og -evaluering, Christopher Murray ved Universitet i Washington. Han har ledet arbeidet med undersøkelsen der flere hundre forskere fra hele verden har bidratt.

Landene med størst forbedring siden 1990 er Sør-Korea, Tyrkia, Peru, Kina og Maldivene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse