fbpx – Lær mer om barnesmerte! Hopp til hovedinnhold

– Lær mer om barnesmerte!

Bildet viser en liten gutt som ser ut til å ha vondt.

Sykepleiere bør kunne mer om smerter hos barn og ungdom, sier Kari Sørensen.

Hun er leder for Norsk barnesmerteforening, som arrangerer sitt faste seminar nå i mai. På programmet står blant annet smerter hos barn og unge med kreft, postoperativ smertebehandling og langvarige smerter.

Gjerne fra kommunehelsetjenesten

Norsk barnesmerteforening er tverrfaglig, og åpen for alle med fagutdanning som har interesse for å vurdere og behandle smerter hos barn. Til vårseminaret ønsker leder og sykepleier Kari Sørensen seg særlig helsepersonell fra kommunehelsetjenesten.

– Særlig helsesøstre møter mye smerter, sier hun.

Hodepine og selvskading

Kari Sørensen mener at smerter kan være en måte å uttrykke stress på, og peker på at mange unge opplever at de ikke strekker til. På programmet på vårkurset står både tensjonshodepine og mestringsstrategier, samt selvskading. Sørensen trekker frem at også søvn vil bli belyst.

– Mange unge sliter med søvnmangel, og nesten alle barn og unge med langvarige smerter har store søvnproblemer, forteller hun.

– Det er viktig å ha kunnskap om søvn og andre tiltak enn bare medikamenter for å hjelpe de unge. Tilstrekkelig søvn og hvile er ofte første skritt på veien til mer energi og økt livskvalitet.

Forebygge for senere

– Tidligere har dere vært veldig opptatt av prosedyresmerte?

– Ja, og det er kjempeviktig å forebygge også denne type smerte. Men denne gangen konsentrerer vi oss om langvarig smerte i tillegg til kreftsmerte og postoperativ smerte. Vi håper å nå flere enn de som jobber på barneavdelingene. Jeg tenker da særlig på helsesøstre, fysioterapeuter og leger som jobber i primærhelsetjenesten, sier Sørensen.

Hun tror det er mye å hente på å ta barn og unges smerter på alvor.

– Vi som jobber på smerteklinikker møter en god del voksne med smerter som strekker seg tilbake til barne- og ungdomsårene. Ved å hjelpe dem, kan vi kanskje forebygge at smertene følger dem inn i voksenlivet.

Sykepleiere er viktige

Kari Sørensen ønsker seg alle typer helsepersonell til vårseminaret, som er godkjent for en rekke spesialiteter.

– Sykepleiere er viktige, sier hun.

– Jeg tror det er en gruppe som barn og unge synes det er lett å snakke med.

Hvor: Lovisenberg diakonale høyskole i Oslo

Når: 8. mai

Påmeldingsfrist: 28. april

Les mer: Tverrfaglig seminar

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse