fbpx Helsekalender: En dag for alt Hopp til hovedinnhold

Helsekalender: En dag for alt

Med over 100 helserelaterte merkedager i året, er det fort gjort å gå glipp av den som gjelder nettopp deg og dine. Her er derfor en liten oversikt.

Mai er en måned der de røde dagene kommer tett. Det gjør også de helserealterte merkedagene.


Helsedager gjennom året

Har vi gått glipp av noe? Send oss gjerne tips om helserelaterte merkedager du savner i kalenderen eller feil du måtte oppdage.


Trangt om plassen

Verdens astmadag ble markert første tirsdag i mai. I år kolliderete den dermed med Den internasjonale oppmerksomhetsdagen for skjørbuk, som legges til 2. mai hvert år.

Lørdag 7. mai blir det enda trangere om plassen, da både blærekreft, arvelig benskjørhet og sykdommen moyamoya ber om ekstra oppmerksomhet.

2. april ble FNs verdensdag for bevissthet om autisme markert, blant annet gjennom å sette blått lys på en rekke kjente bygninger.

Fredag 7. april var det så Verdens helsedag og onsdag 11. april ble Parkinsondagen markeret rundt om i verden.

En dag for alt

Ikke alle merkedager varsles like kraftig, så om du ikke vil gå glipp av «din dag» kan du følge med på kalenderen ovenfor. Der har vi nemlig plottet inn drøyt 100 helserelaterte datoer gjennom året.

Vi kunne lagt til langt flere, dersom vi for eksempel inkluderte lokale og nasjonale merkedager fra rundt om i verden, dager der markeringen har ligget litt brakk i det siste, eller diverse oppmerksomhetsuker, -måneder og -år.

Krever mer enn en dato

Rektor ved Høyskolen Kristiania og omdømmeekspert Trond Blindheim mener det er vel og bra med merkedager, men at en dato i seg selv neppe vil være nok for å få skape mye oppmerksomhet.

– Det kan nok hjelpe organisasjoner med å strukturere innsatsen i forkant, men skal du nå bredere ut, må du komme med noe som er allment interessant. Du ber tross alt om å stjele tid fra andre menneskers liv.

Blindheim mener det å knytte mye innsats til én bestemt dato kan skape sårbarhet. Dagen risikerer å kollidere med store nyhetssaker, idrettsarrangementer eller annet som dominerer mediebildet den dagen. Da er det ett år til neste gang.

– Husk at de store mediene får mange henvendelser hver dag fra folk og grupper som ønsker oppmerksomhet om sin sak.

Kjendiser og stunts

På sosiale medier er det statig tettere mellom forsøk på virale kampanjer. Det kreves teknikk, kreativitet og en viss dose flaks for å nå gjennom, både her og i mer tradisjonelle medier.

Husk at de store mediene får mange henvendelser hver dag fra folk og grupper som ønsker oppmerksomhet om sin sak
Trond Blindheim, Høyskolen Kristiania

– Kjendiser funker og er ofte en <<billig>> måte å få oppmerksomhet. Dersom en skuespiller eller idrettsutøver folk har tillitt til, forteller om sin eller et familiemedlems kamp, åpner fort dører seg, sier Blindheim.

Gode stunts, noe med distanse til andre ting som skjer den dagen, kan også fungere.

– Man må skape en begivenhet, en hendelse som er verdt å merke seg.

Selv de gamle romerne ...

Det å fremheve spesielle dager i kalenderen har årtusenlange tradisjoner, og praksisen med å merke dem med rødt ble visstnok innført allerede på Romerrikets tid.

I tillegg til alle religiøse høytidsdager, rojale fødselsdager og andre offisielle flaggdager, dukker det stadig opp nye merkedager initiert av organisasjoner, idealister eller kommersielle interesser. 

FN har satset stort på den slags, og har initiert en rekke internasjonale dager, uker, måneder, år og sågar tiår, der de gjør sitt for å skape oppmerksomhet rundt utvalgte tema.

Ekstra trøkk

– Merkedager gjør det enklere å få satt inn et ekstra trøkk.

Det sier Mona K. Haug, som er kommunikasjonsrådgiver på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

– Noen interesseforeninger er veldig flinke med dagene sine. De arrangerer løp, trykker opp T-skjorter og så videre.

Merkedager gjør det enklere å få satt inn et ekstra trøkk
Mona K. Haug, Frambu

Hun har selv laget seg en kalender der merkedager for en del av de over 400 sjeldne og lite kjente diagnosene senteret jobber med.

– Jeg oppdager stadig flere slike dager og lista blir lenger og lenger. Jeg har også notert meg andre dager som kan brukes til å skape litt blest om det vi driver med.

En sjelden dag

Som eksempel nevner hun Verdens poesidag 21. mars, som et springbrett til å fortelle hvordan man kan benytte diktskriving i terapiøyemed.

– Selv om det primært er foreningene for de enkelte diagnosene som har arrangementer, kan vi gjøre vårt til at informasjonen når ut.

Den viktigste dagen for Frambu er derimot 28. februar, eller aller helst 29. februar når det er skuddår. Dette er nemlig Den internasjonale sjeldendagen.

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse