fbpx Mest tvang i Stavanger Hopp til hovedinnhold

Mest tvang i Stavanger

Gutt sitter på sengekanten på en psykiatrisk institusjon

Det er minst tvangsbruk ved Nordlandssykehuset og mest ved Universitetssykehuset i Stavanger. Sjekk hvordan tvangsbruken er ved ditt sykehus.

Tvang i psykisk helsevern skjer oftest ved sykehuset i Stavanger. Rett bak på statistikken følger sykehusene i Bergen og Oslo.

Det er Helsedirektoratet som publiserer data om tvangsbruk.

Tvangsmidler som kan anvendes er:

* Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet, herunder belter og remmer samt skadeforebyggende spesialklær.

* Kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til stede.

* Enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt.

* Kortvarig fastholding.

Minst tvang i Nord

I 2015 ble det gjort vedtak om tvangsbruk for litt over 10 prosent av psykiatriske pasienter ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). I Bergen ble det gjort vedtak om bruk av tvang for 8,8 prosent av pasientene. ble det gjort tvangsvedtak for 8,6 prosent av pasientene, melder NRK.

Minst tvangsbruk var det ved Nordlandssykehuset der litt over tre prosent av 30 pasienter ble utsatt for tvang. (se tabell lenger nede i saken)

Fare for liv og helse

Oversikten til Helsedirektoratet viser andel pasienter over 16 år i døgnbehandling med minst ett registrert tvangsvedtak i 2015 (se tabell lenger nede i saken). Etter loven skal tvang bare brukes når det er fare for liv og helse.

– Det er ikke godt nok å ligge så høyt som vi gjorde i 2015. Det er også grunnen til at vi har satt i gang et arbeid for å få andelen ned, sier Pål Iden, assisterende fagdirektør i Helse Vest til NRK.

  Hovedfunn

  ​Ifølge tallene fra Helsedirektoratet ble det i 2015 benyttet tvangsmidler overfor 6,2 prosent av psykiatrisk pasienter på landsbasis. I 2014 var andelen 6,1 prosent. Helse Nord og Helse Midt-Norge hadde de laveste andelene med henholdsvis 3,5 prosent og 5,3 prosent. Helse Sør-Øst hadde en andel på 6 prosent og Helse Vest hadde den høyeste andelen med 8,5.

  Fjernet beltesengen

  Lovisenberg sykehus har fått mye oppmerksomhet for arbeidet de har gjort for å redusere bruken av mekaniske tvangsmidler. De har blant annet kastet ut beltesengen. Sykehuset ble belønnet med akuttpsykiatriprisen 2017.

  – Vi er veldig stolte og synes dette er kjekt. Stas å få oppmerksomhet om arbeidet vi har gjort, sa sykepleier Martin Veland i et intervju med Sykepleien tidligere i år. 

  LES OGSÅ:

  Bruker mindre tvang

  Jobber for mindre tvang

   – Tvangen i seg selv er ikke alltid problemet

  0 Kommentarer

  Annonse
  Annonse