fbpx Plutselig er de her Hopp til hovedinnhold
Min jobb som ortopedisk sykepleier

Plutselig er de her

– Vi har pasienter fra 14 til 100 år. Fra de velstående til bostedsløse.

Fakta
Ingunn Kjønnøy, ortopedisk sykepleier

Arbeidsplass: Ortopedisk sengepost, klinikk for kirurgi og nevrofag ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

En ortopedisk sykepleier jobber med pleie og behandling av pasienter som har vært utsatt for ulykker eller fall. Pasientene trenger ofte omfattende operasjoner på armer, ben eller rygg. Ortopediske sykepleiere jobber for det mest på sykehus.

Utdanning: Bachelor i sykepleie, Videreutdanning i ortopedi

Pasientene våre kan være veldig hardt skadet, med multiple skader. Det er en spennende og kompleks pasientgruppe. De kommer ofte inn veldig uforberedt. De har kanskje vært på søndagstur, så krasjer bilen, og plutselig ligger de på sykehus og livet deres er snudd opp ned.


Det kommer inn folk som har hoppet i fallskjerm eller har forsøkt å ta selvmord. Unge og gamle, rike og fattige. Det gir stor variasjon i jobben. Vi fikk flere fra Utøya og bomben i Regjeringskvartalet også. 
Hvordan folk takler å ha blitt utsatt for dramatiske hendelser varierer. Vi sykepleiere snakker mye sammen. Vi må legge strategier for hvordan håndtere pasientenes traumer. Vi har tverrfaglige team med psykiatere som kan trå til. Men noe kan prates gjennom mens vi tar sårstellet. Vi er nær pasientene og de kan snakke med oss når behovet melder seg. Noen pasienter får vi et nært forhold til, fordi de har en spesiell historie eller blir her lenge. 


Det som er bra med ortopediske pasienter er at de som oftest blir friske igjen. De kommer inn, blir operert og kan fortsette livene sine. De får hjelp til å komme tilbake til der de var, i motsetning til for eksempel medisinske avdelinger, der mange av pasientene har kroniske lidelser.


På denne avdelingen har sykepleierne en selvstendig stilling. Når legene har gått visitt, forsvinner de ofte til for eksempel operasjonsstuen, da starter vår selvstendige del av jobben. Det liker jeg.
Jeg begynte her allerede som student i praksis. Etter endt sykepleierutdanning i 2003 fikk jeg jobb, og har etter det tatt videreutdanning i ortopedisk sykepleie. «Veteran» som jeg er, har jeg for eksempel ansvaret for å følge opp nyansatte og studenter, og jobber med koordinering i avdelingen. Til nå har jeg også brukt en del tid på å dekke opp vakter, men den oppgaven skal jeg ikke ha lengre. Jeg er glad for å jobbe mer nært pasientene igjen.


Mye av vårt arbeide er sårbehandling. Vi behandler blant annet infeksjoner etter proteseoperasjoner. Sår der muskler har blitt flyttet på grunn av kompliserte brudd med manglende bløtdelsdekning. Narkomane med abscesser. 


Det er mye nytt om dagen. Akers ortopedisk avdeling har nettopp kommet flyttende hit. Det er blitt en ny post. Personalet har blitt blandet, så vi jobber mye med å lære hverandre å kjenne og finne ut hva slags rutiner vi skal ha. De som kommer fra Aker har mye nytt å sette seg inn i, blant annet et annet datasystem, og noen rutiner er også forskjellig. Min oppgave da kan for eksempel være å bli med på visitten for å støtte sykepleier.

Historien sto på trykk i Sykepleien nr. 11/2011

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse