fbpx Dårlige odds for ekstremt premature Hopp til hovedinnhold

Dårlige odds for ekstremt premature

Bilde av en nyfødt prematur baby.

Ekstremt premature barn har bare ni prosent sannsynlighet for overlevelse, ifølge en gjennomgang av 52 kohortstudier.

For tidlig fødte barn som blir født i svangerskapsukene 22 til 24 har lav sannsynlighet for å overleve. Det viser en systematisk gjennomgang av 52 kohortstudier med over 50 000 barn i 18 høyinntektsland. Det er Folkehelseinstituttet som står bak gjennomgangen.

Oversikten viser at barn har ni prosent sannsynlighet for å overleve dersom de er født i uke 22, mens barn født i uke 24 har 55 prosent sjanse for å overleve. I tillegg er det stor usikkerhet rundt risikoen for funksjonsnedsettelser ved tre års oppfølging.

Barn som fødes i svangerskapsuke 37 til 40 regnes som født til termin, mens barn som fødes før svangerskapsuke 28 omtales som ekstremt premature.

Snur ved uke 25

 – For barn født i svangerskapsukene 25 til 27 er overlevelsesraten betydelig høyere, sier forsker Hilde T. Myrhaug ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Forskerne fant store variasjoner mellom de inkluderte studienes prognoseestimater for overlevelse i svangerskapsukene 22 til 24.

– Dette kan skyldes bruk av ulike metoder for å beregne termin og fosterets alder, bruk av ulike kilder for å innhente data, og ikke minst ulik tilnærming til livreddende behandling, sier Myrhaug. 

Usikkerhet rundt funksjonsnedsettelser og varige mén

Gjennomgangen gir ikke like tydelige svar på risiko for funksjonsnedsettelser hos de ekstremt premature barna. Andel barn som fikk alvorlig funksjonsnedsettelse varierte i studiene fra rundt 37 prosent i svangerskapsuke 22, til mellom 20 prosent og 11 prosent for barn som ble født i uke 23 til 25, melder Folkehelseinstituttet.

Omtrent en halv prosent av alle fødsler i Norge skjer før svangerskapsuke 28.

Ny behandling

Behandlingen av ekstremt premature barn ble endret rundt tusenårsskiftet og økte sjansen for overlevelse blant ekstremt premature barn født i høyinntektsland, melder Folkehelseinstituttet.

Det finnes få eller ingen systematiske oversikter over hvordan det går med ekstremt premature barn. Det er en av grunnene til at Folkehelseinstituttet har gjort denne gjennomgangen på oppdrag fra Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Oversikten inngår i sakspapirene til rådets møte den 16. februar, hvor dette skal diskuteres.

LES OGSÅ:

Bedre oppfølging av premature

Følger opp premature

Hvilke mateteknikker letter amming premature?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse