fbpx Vil kreve politiattest fra sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Vil kreve politiattest fra sykepleiere

Rødt fingeravtrykk
Illustrasjon: Colourbox

Hvis regjeringen får det som den vil, må alle som jobber i den kommunale helse- og omsorgstjenesten levere politiattest.

Regjeringen vil endre helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven for å få innført krav om politiattest for alt personell som jobber i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

– Dette vil gi økt sikkerhet for pasienter, brukere og deres pårørende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Det nye lovverket vil ikke få noen konsekvenser for helsepersonell i sykehus.

Trygghet

Regjeringen mener politiattest skaper trygghet for pasienter, brukere og pårørende.

- Med kravet om politiattest gir vi en utsatt og sårbar gruppe bedre beskyttelse mot overgrep, skader og tyverier, sier Høie.

Kravet om politiattest betyr i praksis at alle som jobber i den kommunale helsetjenesten, inkludert sykepleiere, må legge frem politiattest. Det spiller ingen rolle hvilke pasient- eller brukergrupper de skal yte tjenester til.

Kommunenes ansvar

Det er kommunenes plikt å hente inn politiattest for sine ansatte. Kommunene kan ikke selv bestemme om dette er noe de vil gjøre.

 Attesten skal inneholde informasjon om alvorlige narkotika-, volds- og sedelighetsforbrytelser. Den skal også gi informasjon om legemsfornærmelser, ulovlige tvangsforbrytelser, frihetsberøvelser og vinningsforbrytelser.

Regjeringen vil at attesten skal være uten tidsbegrensning for samme straffbare forhold som på en barneomsorgsattest, men med tidsbegrensning for de øvrige straffebudene.

Det betyr i praksis at for eksempel kroppskrenkelse ikke vil komme med i en politiattest 3 år etter avsagt dom eller vedtatt forelegg. Den skal også være utvidet.

Det betyr at verserende saker som siktelser, tiltaler eller saker som ikke er rettskraftig avgjort, anmerkes. En gyldig politiattest kan heller ikke være mer enn 3 måneder gammel.

Dømt for evig?

Målet er å få bedre kontroll over personer som jobber med syke og svake grupper ute i kommunene. Samtidig skal personer som tidligere har gjort noe galt, men gjort opp for seg, kunne vende tilbake til arbeidslivet.

- Utvidelsen av kravet om politiattest, samt anmerkninger på attesten av de nye straffebudene, skal derfor ikke innebære yrkesforbud, melder Helsedepartementet.

Lovverket rundt yrkesforbud som gjelder personell som yter helse- og omsorgstjenester til barn og personer med utviklingshemming, skal fortsatt gjelde.

Tja ...

- Eldre og andre sårbare grupper må ivaretas. Vi ønsker derfor gode tiltak som kan ivareta og hindre overgrep mot eldre og andre sårbare grupper velkommen, sier leder av NSFs faggruppe i geriatri og demens, Tor Engevik.

Han mener det kan være greit med vandelsattester så lenge det ikke krever for mye ressurser og blir for mye byråkrati.

- Hvor skal disse ressursene eventuelt tas fra? undrer Engevik.

Falsk trygghet

Engervik advarer mot å ha for store forventninger til innføring av politiattester.

- Vi må være klar over faren for å skape en falsk trygghet hvis vi tror at vandelsattester alene skal forhindre avvik og overgrep, sier Engevik.

Han mener det er andre tiltak som er vel så viktige.

- Vi må hele tiden drive holdningsskapende arbeid der vi ukentlig diskuterer etikk og tar oss tid til refleksjon. Vi må ha gode rutiner og systemer som minimaliserer faren for overgrep, sier han.

Her kan du lese hele lovforslaget.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.