fbpx Regelendringer fra nyttår Hopp til hovedinnhold

Regelendringer fra nyttår

Bilde av føtter på obduksjonstralle med lapp på tåa

Fra årsskiftet får Norge både ny transplantasjonslov og obduksjonslov.

Her er Helsedirektoratets oversikt over nye lover og regler som gjelder fra 1. januar 2016:

Ny transplantasjonslov:

Den nye transplantasjonsloven innebærer blant annet:

At de regionale helseforetakene skal sørge for at alle potensielle donorer kan bli vurdert og få mulighet til å donere.

Det skal vurderes om pasienter som er døde, eller som forventes å dø om kort tid, kan være aktuelle som donor.

Loven gir rammer for samtykke til donasjon fra levende donor. Hovedregelen skal fortsatt være at levende donor må ha fylt 18 år for å kunne gi et selvstendig samtykke til donasjon.

Loven slår fast at donor skal få nødvendig medisinsk og psykologisk utredning og tilpasset informasjon om inngrepet før samtykke gis.

Donor skal også få medisinsk oppfølging etter en fastsatt plan dersom donasjonen får konsekvenser for hans eller hennes helse.

Loven setter klare rammer for når det kan gis behandling med sikte på bevare organer som kan brukes til donasjon når donoren er hjernedød.

Hovedregelen skal fortsatt være at avdødes syn på donasjon skal respekteres. Personer som har fylt 16 år kan gi samtykke til at donasjon kan gjennomføres etter at de er døde. Dersom avdøde ikke har samtykket skal de pårørende fremdeles kunne nekte donasjon.

Tildeling av organer, celler og vev skal fortsatt bygge på medisinske kriterier. Prinsippet om anonymitet mellom giver og mottaker som ikke kjenner hverandre fra før videreføres. Forbudet mot kommersiell utnytting av organer mv. videreføres.

Ny obduksjonslov

Den nye obduksjonsloven innebærer blant annet:

At de regionale helseforetakene skal sørge for nødvendig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre medisinske obduksjoner. Legen som stadfester at pasienten er død skal vurdere om den avdøde bør obduseres.

Obduksjon kan bare skje når det ikke er grunn til å tro at den avdøde ville ha motsatt seg obduksjon. De nærmeste pårørende kan uavhengig av viljen til den avdøde nekte obduksjon.

De pårørende kan ikke nekte rettsmedisinsk obduksjon. De kan likevel nekte at biologisk materiale som er tatt ut i forbindelse med obduksjonen blir brukt til forskning.

Pårørende har rett til informasjon om uttak av biologisk materiale til bruk i forskning.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse