Nei til statlige jordmødre, ja til maks 85 prosent sengebelegg

Bildet viser en jordmor som lytter på en mage med jordmorstetoskop.
Debatt: Skal NSF jobbe for at jordmortjenesten skal finansieres av staten, ikke kommunen? Nei, sa landsmøtet i NSF.

Jordmødre bør ikke finansieres av staten, men nye sykehus bør bygges med maks 85 prosent sengebelegg, mener NSF.

Forslaget om at jordmortjenesten skal bli statlig finansiert og ikke basert på aktivitet, slik dagens takstsystem er, er det NSF Telemark og Jordmorforbundet NSF som står bak.

Dersom myndighetene ønsker å videreføre dagens system, mener Jordmorforbundet NSF og NSF Telemark at finansieringen av jordmortjenesten skal likestilles med fastlegene.

Nestleder advarte

«Det kjente problemet med de små jordmorstillingene i kommunene har blant annet sin årsak i den grunnleggende ulikheten mellom finansiering av jordmortjenesten og fastlegetjenesten. Legetjenesten er statlig finansiert, mens jordmortjenesten betales av kommunen», skriver de i forslaget sitt.

- I mange kommuner er gravides rett til å velge jordmor i svangerskapsomsorgen ikke reell, sa Liv Heidi L Negarden fra NSF Telemark.

Men nestleder i NSF, Solveig Kopperstad Braseth, advarte på talerstolen mot å vedta forslaget.

- Hvis vi vedtar at NSF skal gå for statlig finansiering, låser vi oss til én type finansiering. Jeg tror vi har mye å vinne på å jobbe i tverrfaglige team hvor alle har samme arbeidsgiver, sa hun.

85 prosent

Et annet punkt ble debattert, er om det skal jobbes for en maksgrense for belegg av sykehussenger. Forslaget er en grense på 85 prosent, som er de internasjonale anbefalingene. I Norge i dag bygges sykehus med planlagt belegg på over 90 prosent, på noen sykehus over 100 prosent.

- Det gir økt dødelighet. Det går ikke an i dagens helsevesen, sa en delegat fra Sør-Trøndelag til rungende applaus fra salen.

- Hvorfor kan vi ikke være like tøffe som Legeforeningen?

- Binder oss for mye

Leder i NSF, Eli Gunhild By, var skeptisk til et slikt vedtak.

- Jeg lover landsmøtet at vi snakker om 85 prosent hele tida i møte med politikere og beslutningstakere. Men det blir uheldig hvis vi slår det fast i innsatsområdet. Det binder oss for mye når vi har landsmøte bare hvert fjerde år, sa hun.

Kirsten Brubakk fra NSF Østfold som lanserte forslaget, svarte By:

- Hvorfor kan ikke vi være like tydelige og tøffe som Legeforeningen? 85 prosent er de internasjonale tallene som også Sintef bruker. Likevel bygges det i dag sykehus med planlagt belegning på over 92 prosent.

Oppdatert klokken 20:35:

Forslaget om at jordmortjenesten skal være 100 prosent statlig finansiert falt, mens forslaget om å sette en grense på 85 prosent sengebelegg ble vedtatt.

Les også: