fbpx - Det handler om tillit Hopp til hovedinnhold

- Det handler om tillit

ENDELIG I MÅL. Ordstyrer Børre Kristiansen (på skjermen) loset en krevende sak i havn.

Landsmøtet i NSF droppet planer om å styrke den politiske ledelsen på sine fylkeskontorer. Det vil bli flere fast ansatte i stedet.

I flere tiår har det vært uenighet om - og hvordan - man skal styrke bemanningen på de 19 fylkeskontorene i takt med medlemsveksten. Etter at landsmøtet i 2011 satte i gang en prøveordning der NSF lønnet nestlederne i 3 fylkesstyrer, i tillegg til fylkeslederne, lå det i kortene at ordningen kunne bli utvidet til å gjelde alle fylkene. En evaluering av prøveordningen viste imidlertid at frikjøp av de tre nestlederne ikke hadde gitt stor effekt.

Til orientering

Landsmøtet på Gardermoen tok evalueringen til orientering, og bestemte seg for ikke å gå videre med pålegg om å satse på lønnede nestledere. Fylkene har fortsatt et sterkt ønske om at utekontorene skal tildeles betydelig flere ressurser. Men landsmøtet slo seg til ro med et vedtak som NSFs forbundsstyre hadde gjort bare noen uker tidligere: At utekontorene styrkes med 12 rådgiverstillinger. Flertallet av utekontorene får dermed økt sin bemanning med minst en stilling, og det skal jobbes med en bedre utnyttelse av de samlede ressursene i NSFs uteapparat.

Bilagt

Dermed ser en langvarig strid mellom NSFs sentrale og lokale apparat til å være bilagt. 

- Det handler om tillitt, kommenterte NSF-leder Eli Gunhild By, og viste til den positive prosessen som hadde pågått forut for vedtaket om å styrke antallet rådgivere. Hun mente at tillit også var et nøkkelord framover med tanke på eventuelle planer om å øke antallet ansatte på utekontorene ytterligere i løpet av neste landsmøteperiode. By ba om at forbundsstyret må stå fritt til å vurdere dette, uten bindende pålegg.

Den tilliten ville delegatene på Landsmøte gjerne gi henne. Eli Gunhild By ble dagen etter gjenvalgt. 

Flertallet av fylkeskontorene får økt sin bemanning med minst en stilling.

Les også: