fbpx Ønsker å redde nyfødte med gulsott-app Hopp til hovedinnhold

Ønsker å redde nyfødte med gulsott-app

Bildet viser et skjermbilde fra en tidlig versjon av gulsott-appen Picterus.

Kameraene på smarttelefoner er nå så gode at de kan brukes til å diagnostisere gulsott hos nyfødte. En norskutviklet app til formålet er i ferd med å bli en realitet.

– Ingen spedbarn dør av gulsott i Norge lenger, men på verdensbasis krever tilstanden over 100 000 liv årlig. Vi håper appen vil kunne bidra til å redusere tallet, og redder den bare ett liv er det verdt det.

Det sier Lise Lyngsnes Randeberg, som er professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved institutt for elektronikk og telekommunikasjon på NTNU i Trondheim.

Randaberg har i over 15 år forsket på vekselvirkninger mellom lys og biologiske materialer. Kunnskapen kommer nå til svært konkret anvendelse under utviklingen av appen Picterus, som skal kunne brukes til diagnostisering av gulsott hos nyfødte.

– Dette er noe av det aller mest spennende jeg har vært med på, forteller Randeberg, som sikter mot lansering av appen første halvår 2016.

Ønsker sertifisering

For tiden ser hun og resten av Picterus-teamet – som ellers består av sivilingeniør Gunnar Vartdal og barnelege Anders Aune – på mulighetene for å få medisinsk sertifisering av appen.

Lykkes de med dette, vil det kunne gjøre det langt lettere å få spredd produktet.

Målet rykket enda noen hakk nærmere da prosjektet nylig vant den regionale finalen for Midt-Norge i innovasjonskonkurransen Venture Cup. Den nasjonale finalen går av stabelen i Bodø 9. oktober.

Parallelt med sertifiseringen jobbes det nå med design, kvalitetssikring av algoritmer og innhenting av pilotdata ved å fotografere nyfødte på St. Olavs Hospital.

For Iphone og Android

Appen skal etter planen gjøres tilgjengelig på både norsk og engelsk – i første omgang for Iphone, men etter hvert også for Android.

– Vi satser på å lansere den først i Norge og senere internasjonalt, forteller Randeberg.

Appen skal kunne benyttes av både nybakte foreldre på egenhånd og av helsepersonell som er i kontakt med nyfødte, da spesielt i fattigere land der andre former for diagnostiseringsutstyr er langt mindre utbredt.

– Vi er interessert i å få hjelpeorganisasjoner som partnere, da vi er avhengig av å ha med noen som har et lokalt nettverk i de aktuelle områdene, påpeker Randeberg.

Kortere liggetid

Her hjemme gjør redusert liggetid på norske barselavdelinger at mange sendes hjem før toppen for utvikling av gulsott er nådd – det vil si 48–72 timer etter fødsel.

Målet er derfor at appen enkelt skal kunne benyttes hjemme av nybakte foreldre og dermed forhindre unødvendige sykehusbesøk.

Mangel på utstyr

Gulsott kan til en viss grad oppdages visuelt, men på den måten er det vanskelig å avgjøre hvor alvorlig tilstanden er, selv for trent helsepersonell.

Tilstanden skyldes et høyt nivå av avfallsstoffet bilirubin i blodet, noe som kan måles ved blodprøver. Det er også utviklet optiske skannere til formålet, men disse er dyre og i liten grad tilgjengelige i fattigere deler av verden.

Appen skal fungere slik at man avfotograferer brystet til den nyfødte og får en måling der rødt signal indikerer at barnet har behov for behandling.

Ingen å miste

– Jeg synes det er fantastisk at noe jeg har jobbet med i så mange år kan komme så direkte til nytte for folk, sier Randeberg.

– Vi har ingen barn å miste, og dette er en sykdom som tross alt er unødvendig og relativt enkelt å behandle.

Dette er noe av det aller mest spennende jeg har vært med på
Lise Lyngsnes Randeberg

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse