fbpx Islandske sykepleiere vil til Norge Hopp til hovedinnhold

Islandske sykepleiere vil til Norge

Den økonomiske krisen på Island er langt fra over. Nå er det helsetjenesten som får føle etterdønningene. 258 sykepleiere har sagt opp stillingene sine. Samtidig!

311 islandske helsearbeidere sa opp jobbene sine 13. juli. Dette skjedde etter at en streik i den islandske helsesektoren ble møtt med tvungen lønnsnemnd. Av disse var 258 sykepleiere. Det er nemlig sykepleierne som har blitt hardest rammet av streikens resultater, skriver Klassekampen:

Mange av sykepleierne ser nå etter fast jobb i Norge, hvor flere av oss allerede pendler i ferier, forteller Ólafur G. Skúlason, lederen for den islandske sykepleierforeningen i intervjuet med Klassekampen. Skúlason har – siden 2010 – selv pendlet til Norge hver sommer for å jobbe.

Kritisk for helsetjenesten

Både arbeidsforholdene og lønnsvilkårene for islandske sykepleiere har bare blitt dårligere siden den økonomiske kristen rammet landet i 2008. Dette har gjort Norge til et særskilt attraktivt land å jobbe i. En av kildene Klassekampen har vært i kontakt med sier at hun for ti dagers arbeid i Norge tjener like mye som i løpet av en måned på Island.

Men arbeidsflukten kan få fatale konsekvenser for øya i Nord-Atlanteren. Skúlason sier at det er bra at det islandske arbeidsmarkedet får konkurranse utenfra, men at det er kritisk for helsetilbudet.

Det er allerede mangel på sykepleiere ved islandske sykehus. Og når de om lag 300 – som nylig sa opp jobbene sine – slutter 1. oktober, kan jeg ikke se for meg at sykehusene klarer å tilby kvalitetssikret arbeid, sier lederen for den islandske sykepleierforeningen.

Ikke ta fra «de fattige»

Helsedirektoratet har tidligere uttalt at de er bekymret over at rekrutteringsbyråer aktivt rekrutterer fra land som selv har behov for helsepersonellet. I 2011 besluttet Helse- og omsorgsdepartementet at Verdens helseorganisasjons (WHO) globale kode for internasjonal rekruttering av helsepersonell skal etterleves i Norge. Derfor er også Helsedirektoratet i gang med å etablere et forum for etisk rekruttering av helsepersonell.

Randi Moen Forfang, fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, sier til Klassekampen at hun mener det er viktig at Norge praktiserer etisk rekruttering av helsepersonell.

– Alle søkere skal selvfølgelig ha samme rettigheter og ikke bli avvist fordi de kommer fra et bestemt land. Men det skal ikke drives aktiv rekruttering fra land som har en kritisk mangel på helsepersonell, sier hun.

Etisk rekruttering

Forbundsleder i NSF Eli Gunhild By mener at det først og fremst er islandske myndigheter og arbeidsgivere som bør ta dette på alvor gjennom å imøtekomme sykepleierne med tilfredsstillende lønns- og arbeidsbetingelser.

– Selv om Island har økonomiske problemer, så er det ikke rekruttering fra nordiske land vi tenker på når det gjelder etisk rekruttering. Hvis jeg skal gi et råd til sykepleiere som ønsker seg til Norge er det å søke på ordinære ledige jobber, og ikke la seg lokke av rekrutteringsbyråer, som blant annet har forsøkt å rekruttere dem gjennom SMS-kampanjer, sier By til Sykepleien.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse