fbpx Urealistisk kroppsbilde Hopp til hovedinnhold

Urealistisk kroppsbilde

Overvektige gutter har en tendens til å se på seg selv som normalvektige, mens undervektige jenter ofte ser på seg selv som tykke.

Psykolog Liv Sand som disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen onsdag 4. mars med en avhandling om kroppsbilde- og spiseforstyrrelser hos barn og ungdom.

Nytt funn

– Min interesse for temaet ble vekket allerede i studietiden, da jeg hadde pasienter i praksis som slet med kroppsbilde- og spiseforstyrrelser, forteller Sand.

– Det at ungdommer som sliter med spisevansker har en kritisk måte å vurdere sin egen kropp på, er et etablert funn. Men at unge som sliter med fedme har en tendens til å undervurdere egen kroppsvekt, er både overraskende og nytt.

Stor studie

Sand har også sett på uttalelser fra foreldrene til barna med vektproblemer og sett at disse har hatt problemer med å vurdere hva som er normalvekt hos egne barn.

Deltakerne i undersøkelsen er ungdommer med vektproblemer og psykiske vansker som ble hentet fra Barn i Bergen-studien ved RKBU Vest, en befolkningsbasert studie som har fulgt alle barn født i Bergen mellom 1993–95 fra tidlig skolealder til ungdomstiden.

– Det at vi har plukket deltakerne fra en så stor studie har gjort at vi hele tiden har kunne sammenlikne ungdommer i definerte risikogrupper med dem som ikke viste spise- og vektrelaterte vansker, sier hun.

Digital metode

For å vurdere ungdommenes kroppsbilde har hun og kolleger brukt en digital metode som ikke er så vanlig i forskningssammenheng. Ungdommene ble tatt bilde av i helfigur med klær, deretter ble bildene manipulert slik at de enten ble tykkere eller tynnere enn de var i virkeligheten.

– Ungdommene fikk i oppgave å justere bildet av seg selv til den størrelsen de mente var den riktige. På den måten fikk vi kartlagt hvordan de oppfattet seg selv.

Kjønnsskille

– Hva tenker du om at gutter som viser risiko for spisevansker vurderer egen kropp som mindre enn i realiteten, mens jenter med spisevansker overvurderer egen kroppsstørrelse?

– Dette funnet tolker vi i lys av de rådende kroppsidealene som tilsier at jenter skal være ekstra tynne, mens gutter skal være kraftige og muskuløse. Slik ser vi at jenter og gutter med tegn til spisevansker har en selvkritisk kroppsoppfatning og vurderer seg selv som fjernere fra rådende kroppsideal enn de er i virkeligheten.

Økning

Sand forteller at selv om forekomsten av alvorlige spiseforstyrrelser er stabil, ser man en økning av milde spisevansker blant barn og unge. I tillegg til at fedme er et stadig økende samfunnsproblem.

– Det har lenge vært en tommelfingerregel at én av ti med spise forstyrrelser er gutter, men dette tallet er også økende, sier hun.

– Hvis vi skal kunne forebygge at situasjonen forverrer seg for de unge som sliter litt, er det er viktig å ha kjennskap til hva slags kroppsbilde de har.

Kartlegging

Sand mener kartleggingen av barn og unges kroppsbilde kan begynne allerede i førstelinjetjenesten.

– At helsesøster stiller barna åpne spørsmål om forholdet til egen kropp og hvordan de vurderer egen størrelse og vekt, kan være en god start. Når det gjelder barna som har overvekt eller fedme bør man trekke inn foreldrene tidlig, da disse ofte sliter med å se barnas vektproblemer. Hvis vi kartlegger vektoppfatningen til barnet og foreldrene vet vi allerede mer om hvordan familien ser på situasjonen og får et bedre utgangspunkt for å kunne hjelpe.

At unge som sliter med fedme har en tendens til å undervurdere egen kroppsvekt, er både overraskende og nytt.
Liv Sand

0 Kommentarer

Annonse
Annonse