fbpx Pasientenes helsetjeneste Hopp til hovedinnhold
Helseministerens sykehustale

Pasientenes helsetjeneste

- Å skape pasientens helsetjeneste er lite kontroversielt når vi sier det, men det blir fort kontroversielt når vi skal gjøre det, sa Bent Høie.

Onsdag 7. januar presenterte helseminister Bent Høie styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene for 2015.


Pasientenes tjeneste

- Mitt hovedbudskap er det samme som i fjor: Vi skal skape pasientens helsetjeneste, sa Høie.

Ifølge ministeren innebærer det tre ting:

  •  Å flytte makt fra andre som har makt, til pasienten.
  • Å ta alle gode krefter i bruk – både offentlig og privat.
  • Å skape mestring – gjennom å fornye, forenkle og forbedre.Hvis pasienten fikk bestemme

Bent Høie sa at å si at man skal skape pasientens helsetjeneste, er lite kontroversielt. 

- Men det blir fort kontroversielt når vi skal gjøre det, sa han videre.

Høie mener et grunnleggende spørsmål må være følgende: Hvis pasienten fikk bestemme – hvordan ville vi organisert og styrt arbeidet da?

- Dette er et radikalt spørsmål. Svaret vi får skal vi ta på alvor – og det skal være bestemmende for arbeidet med pasientens helsetjeneste. Det innebærer at vi må møte utfordringene på nye måter, vi må jobbe smartere og annerledes, og vi må involvere pasienter og medarbeidere i større grad enn i dag, sa Høie.


To utfordringer

Bent Høie mener mye i helsetjenesten er bra, men det er to hovedutfordringer slik han ser det:
For mange som venter unødvendig lenge, og det er for stor variasjon i kvalitet, effektivitet og ventetid – både mellom sykehus og innen sykehusene.

- Dette er en viktig oppgave å løse, sa Høie.


Flaskehalser skal bort

I oppdraget til helseregionene, krever Høie at de lager strategier for hvordan de vil redusere variasjonen som finnes i effektivitet og ventetid mellom sykehusene.

- De skal identifisere flaskehalser, forslå tiltak for å fjerne dem, og ha en plan for hvordan sykehusene kan lære av hverandre, sa Høie. 

Sykehustalen ble holdt i forkant av et felles foretaksmøte for de fire helseregionene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse