fbpx Filippinske sykepleiere i retten igjen Hopp til hovedinnhold

Filippinske sykepleiere i retten igjen

Ble de filippinske sykepleierne utnyttet økonomisk? De vant ikke fram i tingretten. Nå er det ny runde i lagmannsretten.

Tre av de sju sykepleierne som er involvert i rettssaken ble hentet til Oslo universitetssykehus (OUS) i 2010. Ekteparet, som hentet dem fra Filippinene, er tiltalt for å ha utnyttet dem økonomisk. OUS er tiltalt for medvirkning til utnytting.

Borgarting lagmannsrett startet rettssaken 20. januar. Det er satt av 15 dager til rettsforhandlingene.

Tungt med ny runde

Sykepleierne er nå ferdig med å forklare seg.

– De synes det er godt å være ferdig med det. Det var tungt å gå tilbake i materien, sier Gro Wildhagen, som er bistandsadvokat for to av OUS-sykepleierne.

Hun bistår også to av de andre sykepleierne som er involvert.

Lagmannsretten behandler saken på nytt i sin helhet. Det betyr at alle bevis føres på nytt.

I dette intervjuet fra Sykepleien forteller de hvordan de opplevde rettssaken og det å flytte til Norge.

Mer om økonomi

– Påtalemyndigheten mener at tingrettens lovanvendelse og bevisvurdering var feil, sier Wildhagen.

– Er det nye bevis i saken?

– De økonomiske sidene vil bli bedre belyst denne gangen, sier Wildhagen.

De tre sykepleierne som nå har fast jobb på OUS, fortalte i Sykepleien hvordan de opplevde runden i tingretten og det å flytte til Norge.

De var overrasket og skuffet over frikjennelsen av ekteparet. At OUS ble frikjent syntes de var greit.

Skulle løse krise på operasjonsavdelingen

Det var til operasjonsstuen på OUS tre filippinske sykepleiere ble hentet for å løse et akutt problem i 2010: Mangel på operasjonssykepleiere. En møbelrestauratør og hans filippinske kone hjalp sykehuset med å finne dem. Til operasjonsstuen kom de aldri. Sykepleierne tok opp dyre lån for å kunne få arbeid i Norge.

På OUS begynte de å jobbe uten kontrakt. Etter hvert fortalte de sin historie til tillitsvalgte. Ikke lenge etter ble ekteparet varetektsfengslet.

Ble frikjent

I Oslo tingrett ble ekteparet og OUS frikjent i desember 2013, både når det gjelder straff og erstatning.

Men dommen ble altså anket. Det ble vist til at dommen var dårlig begrunnet. Lagmannsretten sa ja til å behandle saken på nytt.

Tillitsvalgte skal vitne

Det er tre fagdommere og fire meddommere som skal dømme i denne saken. Retten skal også behandle erstatningskravene fra sykepleierne.

Kravet er begrunnet i at sykepleierne har betalt for mye til det tiltalte paret for å få jobb som sykepleiere i Norge.

Etter at de sju filippinske sykepleierne nå har forklart seg, er det ekteparet og OUS sin tur til å fortelle hva som har skjedd. Tillitsvalgte sykepleiere på OUS er blant de innkalte vitnene.

Det er advokat Harald Stabell som forsvarer OUS.

De økonomiske sidene vil bli bedre belyst denne gangen.
Bistandsadvokat Gro Wildhagen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse