Sykepleien Forskning 4/2014

2014; 9 (4)

I denne utgaven av Sykepleien Forskning har Naalsund og Haugstvedt vurdert kunnskapsbaserte retningslinjer for diabetes og cøliaki hos barn.

 

Leder: Tverrfaglig samarbeid må læres 303             

Innspill:

Jan Messel: Kloke hoder og kloke hender 304         

Kitt Irene Berg Austgard: Forskning og tradisjon 307          

Summarised research:

Cochrane:

Effekt av lungerehabilitering 308  

Telefonstøtte til personer med demens 310      

Forskningsnytt:

Oppfatning av tverrfaglig samarbeid 312

Risikoprofil av ernæringsstatus 312

Symptomer før og etter lungekreftkirurgi 313

Research articles:

Ulike anbefalinger: Screening for cøliaki hos barn med type 1 diabetes. Av Bente Naalsund og Anne Haugstvedt 314           

Kommentar: Belastninger må følges opp. Av Anne Karin Måløy 323    

Sykepleieres utfordringer med å undervise om legemiddelbehandling i psykiatrisk avdeling. Av Aina Ryttersveen Johansen, Hans Martin Nussle, Kjersti Sundbye og Margrete Hestetun 324   

Kommentar: Sykepleiere må ta ansvar. Av Espen Gade Rolland 331             

Hvorfor det hjelper ungdom å delta I skilsmissegrupper. Av Hilde Egge og Kari Glavin 332     

Smitteforebyggende tiltak peroperativt. Av Ann-Chatrin Leonardsen og Rigmor Johansen 340           

Kommentar: Smittevern et felles ansvar. Av Cathrine Heen 348         

Skiftarbeid og sykefravær blant sykepleiere. Av Torbjørn Flataker Lien, Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn og Bente Elisabeth Moen 350      

Kommentar: Belastende med tredelt turnus. Av Øystein Øygarden Flæten 357  

Helsesøstres utfordringer ved bruk av kartleggingsverktøy i skolehelsetjenesten. Av Ingeborg Nilsen, Astrid S. Litland og Esther Hjälmhult 358         

Kommentar: Journalsystem til glede og nytte? Av Margaret Torbjørnsen 366     

Seks spørsmål om sykepleieforskning 367

Forskning i praksis 368       

Forskerintervju 370             

Nytt og nyttig:

Fallforebygging i sykehus 372  

Les PDF-utgave (4.51 MB) flere utgaver