fbpx Sykepleien Forskning 4/2014 Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning 4/2014

2014; 9 (4)

I denne utgaven av Sykepleien Forskning har Naalsund og Haugstvedt vurdert kunnskapsbaserte retningslinjer for diabetes og cøliaki hos barn.
Les PDF-utgave (pdf, 4.51 MB)

 

Leder: Tverrfaglig samarbeid må læres303

Innspill:

Jan Messel: Kloke hoder og kloke hender 304   

Kitt Irene Berg Austgard: Forskning og tradisjon307   

Summarised research:

Cochrane:

Effekt av lungerehabilitering 308

Telefonstøtte til personer med demens310  

Forskningsnytt:

Oppfatning av tverrfaglig samarbeid312

Risikoprofil av ernæringsstatus312

Symptomer før og etter lungekreftkirurgi313

Research articles:

Ulike anbefalinger: Screening for cøliaki hos barn med type 1 diabetes. Av Bente Naalsund og Anne Haugstvedt 314

Kommentar: Belastninger må følges opp. Av Anne Karin Måløy 323  

Sykepleieres utfordringer med å undervise om legemiddelbehandling i psykiatrisk avdeling. Av Aina Ryttersveen Johansen, Hans Martin Nussle, Kjersti Sundbye og Margrete Hestetun 324   

Kommentar: Sykepleiere må ta ansvar. Av Espen Gade Rolland 331

Hvorfor det hjelper ungdom å delta I skilsmissegrupper. Av Hilde Egge og Kari Glavin 332

Smitteforebyggende tiltak peroperativt. Av Ann-Chatrin Leonardsen og Rigmor Johansen 340   

Kommentar: Smittevern et felles ansvar. Av Cathrine Heen 348

Skiftarbeid og sykefravær blant sykepleiere. Av Torbjørn Flataker Lien, Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn og Bente Elisabeth Moen 350

Kommentar: Belastende med tredelt turnus. Av Øystein Øygarden Flæten 357

Helsesøstres utfordringer ved bruk av kartleggingsverktøy i skolehelsetjenesten. Av Ingeborg Nilsen, Astrid S. Litland og Esther Hjälmhult 358

Kommentar: Journalsystem til glede og nytte? Av Margaret Torbjørnsen 366

Seks spørsmål om sykepleieforskning 367

Forskning i praksis 368

Forskerintervju 370   

Nytt og nyttig:

Fallforebygging i sykehus372  

Flere utgaver
Annonse
Annonse