fbpx Etterlyser grasrotopprør hos sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Etterlyser grasrotopprør hos sykepleiere

Ta tilbake makten, språket og styringen over eget fag. Helseprofesjoner er lei New Public Management. Mange ønsker at omsorg for pasienter igjen skal bli styrende for helsesektoren.

– Vi har fått en ny tåketale innenfor helse og omsorg. Styringsideologi, produksjon, «levere varene». Etablert fagspråk erstattes med forvirrende ord, sier Tor Erlend Nordhuus, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Bodø.

I en kronikk i Avisa Nordland, kritiserer Nordhuus styringsformen New Public Management (NPM) og hvordan NPM-språket forvitrer fagspråket til sykepleierne. Han mener NPM-språket umenneskeliggjør pasientene når de blir omtalt som produkt.

Han etterlyser et grasrotopprør hos sykepleiere.

– Opprør er en spissformulering. Men vi trenger å stoppe opp og reflektere over hvor vi er nå og hvor vi er på vei, sier Nordhuus.

Språk og makt

Nordhuus påpeker at språk handler om makt. Han mener at fagspråket er en del av identiteten til sykepleierne og sykepleie som helseprofesjon. Derfor oppfordrer han sykepleiere og andre helseprofesjoner å ta fagspråket tilbake.

– Fagtermene blir gradvis visket vekk av sedvane og NPM-språket får ta over. Det er tungt og byråkratisk og lite tillitsvekkende med ord som bruker, enhet og varer. Dette språket fører også til fremmedgjøring av pasientene, sier Nordhuus.

Undergraver verdier

Nordhuus opplever at den profesjonelle omsorgen ikke lenger er i sentrum. Han mener sykepleiernes arbeid blir mer oppgavesentrert og at økonomiske hensyn veier tyngre enn de menneskelig. Det er han ikke alene om.

Helsetjenesteaksjonen er en medlemsorganisasjon som er blitt opprettet ut fra en bekymring over utviklingen i norsk helse- og omsorgsektor. Organisasjonen var i utgangspunktet en aksjonsgruppe, men ble i mars i år omgjort til en medlemsorganisasjon. Dette var blant annet fordi mange sympatiserte med dem og ønsket å støtte dem.

I likhet med Nordhuus mener Helsetjenesteaksjonen at NPM-ideologien undergraver de humanistiske grunnverdiene som helseprofesjonene bygger på.

Lojalitet

Nordhuus sier at lojaliteten til sykepleierne ligger hos pasientene, men at med styringsformen NPM kommer den lojaliteten i konflikt med lojaliteten oppover i systemet. Han er bekymret for at det kan bli en flukt fra sykepleierfaget, dersom det ikke skjer en endring.

– Tempoet på arbeidsplassen til sykepleiere er svært høyt. Mange kommer hjem med en følelse av at det er mye de gjerne skulle gjort for pasientene som de ikke har fått tid til. Når man likevel prøver å få tid til det, sliter mange seg ut på lang sikt, sier han.

– Vi trenger å revitalisere begrepet omsorg og gjøre det sentralt igjen.

Ny gnist

– Å få begrepet omsorg og pasient tilbake til sentrum handler først og fremst om pasienten og pasientsikkerhet, sier Nordhuus.

For å få til et koordinert «opprør» mot NPM, mener han at de ulike organisasjonene må snakke med hverandre, og komme fram til et felles standpunkt. Pårørendeforeninger bør også kobles på, og kommunal og statlig sektor bør spille på lag.

– Det må forankres øverst og så bygges nedover. Men grasrotvarianten viser at det er noen ømme tær som tråkkes på når det gjelder dette, slik som en presset arbeidsmiljølov. Det skal nok ikke så mye til før det kan tennes en ny gnist, tror Nordhuus.

Slagord

Nordhuus mener det til å begynne med er enkle ting som kan gjøres. Ledere må ta et oppgjør med språket, slik at det blir tydelig at det er omsorg og pasienter det handler om.

– Selv om det gjentas til det kjedsommelige, må grunnbemanningen også økes. Sentrum sykehjem i Bodø er et godt eksempel på hvordan de økte grunnbemanningen ved å ta fra vikarbudsjettet. Dette prosjektet førte til at sykefraværet gikk ned, sier han.

Nordhuus mener det trengs gode slagord rundt viktige begrepet i sykepleien for å komme tilbake til det faget handler om.

– Hva med slagord: omsorg-ikke omorganisering! Vi må også samarbeide med utdanningsinstitusjonene og bygge opp fra det yrkesetiske i grunnutdanningen til sykepleierne.

Likevel opplever han at det er mye bra i kommunal sektor som bør beholdes.

– Vi skal gi omsorg, lindring og trøst. Helse er ikke industri.

Les: Øk grunnbemanningen

Vi skal gi omsorg, lindring og trøst. Helse er ikke industri.
Tor Erlend Nordhuus

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse