fbpx Vold og trusler øker sykefravær Hopp til hovedinnhold

Vold og trusler øker sykefravær

Sykepleiere, sosionomer, vernepleiere og helse- og omsorgsarbeidere er oftest utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen.

En ny studie STAMI har gjort, viser at vold og trusler om vold har størst betydning for legemeldt sykefravær hos helsepersonell.

- Psykososiale faktorer har betydning for både kroppslige og mentale helseplager, som kan føre til sykefravær, skriver prosjektleder og seniorrådgiver ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Cecilie Aagestad.

Øker sykefraværet

Det er hos helse- og sosialarbeidere vold og trusler om vold har størst betydning for et høyt sykefraværsnivå. Forskerne har derfirnert høyt sykefravær som 21 dager i året eller mer.

Det er særlig sykepleiere, sosionomer, vernepleiere og helse- og omsorgsarbeidere som er utsatt for vold og trusler om vold på arbeidsplassen, melder forskerne.

I en artikkel de publiserte i BMC Public Health, skriver forskerne at de som utsettes for vold og trusler har rundt 70 prosent høyere risiko for et høyt sykefraværsnivå sammenliknet med de som ikke utsettes for vold og trusler på jobben.

- Ved å ta hensyn til alder, utdanning, helse og livsstilsfaktorer, samt mekaniske risikofaktorer som tunge løft og arbeid i fremoverbøyd stilling, fant vi at den mest robuste risikofaktoren for et høyt legemeldt sykefraværsnivå blant kvinner i helse og sosialsektoren var vold og trusler om vold, skriver Cecilie Aagestad.

Kan reduseres

Tidligere studier har vist at yrkesaktive som opplever vold og trusler har høyere risiko for muskel-/skjelett- og psykiske helseplager. Muskel-/skjelett- og psykiske plager fører ofte til langvarige sykefravær, og står for en stor del av det legemeldte sykefraværet i Norge.

- I studien har vi beregnet tilskrivbar risiko. Tilskrivbar risiko er et mål på hvor mye av sykefraværet som kan tilskrives vold og trusler, og sier noe om forebyggingspotensialet. I denne studien fant vi at sykefraværet kan reduseres med inntil 13 prosent ved å arbeide forebyggende mot vold og trusler om vold på arbeidsplassen, ifølge  Cecilie Aagestad.

Mer vold og trusler

Cecilie Aagestad skriver på STAMIs hjemmeside at i europeisk sammenheng er vold og trusler definert som en fremvoksende risikofaktor i arbeidslivet, og noe som særlig rammer kvinner.

- Å oppleve trygghet på arbeidsplassen, og at sikkerheten er i varetatt, vil være viktig for den enkelte og for virksomhetene det gjelder. Vold og trusler i helse- og sosialsektoren vil nok alltid forekomme, men desto mer viktig er det å fokusere på vold og trusler om vold i et forebyggingsperspektiv, sier  Cecilie Aagestad.

Vold og trusler i helse- og sosialsektoren vil nok alltid forekomme, men desto mer viktig er det å fokusere på vold og trusler om vold i et forebyggingsperspektiv
Cecilie Aagestad

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse