fbpx Kan bli sikrere å føde i Norge Hopp til hovedinnhold

Kan bli sikrere å føde i Norge

Bildet viser en gravid mage.

Flere skader på mor og barn under svangerskap og fødsel kan forebygges, ifølge ny gjennomgang.

692 uønskete hendelser under svangerskap, fødsel og barseltid ble meldt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten mellom 1. juli 2012 og utgangen av 2013.

– Det er trygt å føde i Norge, men det er alltid mulig å gjøre fødselsomsorgen enda sikrere, sier Øystein Flesland ved kunnskapssenteret på deres hjemmesider.

Må trene              

Noen av problemene som beskrives er felles for hele helsetjenesten, for eksempel legemiddelfeil, utstyr som ikke virker og kommunikasjon.

Kunnskapssenteret trekker frem flere områder det er mulig å forbedre for å forebygge skader på mor og barn. Ifølge Flesland trengs det gjennomgående mer undervisning og trening, for det er ikke nok å lære gjennom arbeid.

Mangler ressurser

I 170 av de 692 meldingene var det snakk om betydelig skade. Vanligst var blødning og rifter i bekkenbunnen.

I 227 meldinger var det snakk om skade på barnet. Vanligst var utilstrekkelig oksygentilførsel under fødsel.

226 av meldingene knytter helsepersonell til manglende etterlevelse av retningslinjer, prosedyrer og veiledere. Ressursmangel i form av tid, personell og lokaler var sentralt i 139 hendelser.

– Her ser vi at samtidighetskonflikter er et problem. Fødeavdelinger har mye øyeblikkelig hjelp, og dette må det tas høyde for i planleggingen, sier Flesland.

 

Helseforetakene har fått tilsendt læringsnotatet Uønskede hendelser i forbindelse med svangerskap, fødsel og barsel.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse