fbpx Egen utdanning i smerte Hopp til hovedinnhold

Egen utdanning i smerte

Bildet viser Tone Marte Ljoså, som er smertesykepleier.

– Smerte er et vanlig og ofte plagsomt symptom, men mange mangler kunnskap for å lindre den, sier Tone Marte Ljoså.

Hun er smertesykepleier og jobber ved Regional kompetansesenter for smerte og Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Etter jul starter høgskolen opp tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling i samarbeid med Oslo universitetssykehus. Ljoså er faglig ansvarlig sammen med lege Lars-Petter Granan.

Jobbe sammen

– Men trenger man en egen utdanning i smerte?

– Ja. Smerte er et stort felt. Mange helsefaglige utdanninger har lite om det på pensum, og har heller ikke mulighet til å dekke alt. Smerte opptrer hos pasienter på alle nivåer av helsetjenesten, hos unge og gamle.

Utdanningen vil ta for seg akutte, postoperative, langvarig ikke-maligne og kreftrelaterte smerter hos pasienter i alle aldre. Studentene skal få kompetanse til å kartlegge, vurdere og diagnostisere smerte og gi smertebehandling innenfor sitt fag. I tillegg skal de få kunnskap og forståelse for tverrfaglig samarbeid om smerte.  

Ifølge Ljoså er det anbefalt at kompliserte, langvarige smerter skal behandles tverrfaglig.

– Den vinklingen er vanskelig å få inn i grunnutdanningene, og man vet lite om hva andre profesjoner driver med før man er i jobb.

Også i kommunehelsetjenesten mener Ljoså det er viktig å tenke tverrfaglig.

Helst blanding

Utdanningen er på deltid over ett år og gir 30 studiepoeng. Søkere må ha treårig bachelor i helsefag, for eksempel sykepleie, eller profesjonsutdanning i medisin, psykologi eller odontologi og to års praksis. Det kreves også at søkere er i relevant jobb under studiet. Ljoså sier det kan være alt fra jobb på sykehjem, i hjemmesykepleien, på sengepost på sykehus eller som smertesykepleier.

Hun ønsker en blanding av studenter fra ulike deler av helsetjenesten

Søknadsfrist er 15. november og prislappen er 17 500 for hvert semester.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse