fbpx – En vekker for oss alle Hopp til hovedinnhold

– En vekker for oss alle

Brukerstyrte psykiske helsetjenester gir like positive resultater for sine brukere som de fagstyrte viser internasjonale studier.

RapportenCan Consumer-Led Mental Health Services be Equally Effective?An Integrative Review of CLMH Services in High-Income Countriesviser at brukerstyring av en rekke ulike tjenester innen psykiske helsetjenester ikke bare er en mulighet på flere områder enn vi tradisjonelt forestiller oss i Norge, det er mange steder for lengst en realitet.

Forskernes konklusjon etter å ha gått gjennom 29 internasjonale studier på området er at brukerstyrte tjenester rapporterer like positive resultater for sine brukere som tradisjonelle tjenester. Dette gjelder spesielt for praktiske resultater som sysselsetting og bolig, og for reduksjon av sykehusinnleggelser. Dermed reduseres også tjenestenes kostnader

Brukerinvolvering i tjenestene ser videre ut til å gi jobbmuligheter for mennesker med brukererfaring, og er samlet sett gunstig både for erfaringskonsulentene og tjenestene.

– Oppsummeringen bør inspirere oss til å se grundig på hvilke norske tjenester som med fordel kan designes, influeres, drives og styres av mennesker med brukererfaring. Jeg tror kanskje at vi så langt har hatt for liten selvtillit, eller i hvert fall for liten fantasi, på dette, mener erfaringskonsulent, brukerrepresentant og rådgiver Odd Volden i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

– Rapporten går i liten grad inn på innholdet i tjenestene. Vi kan derfor ikke avgjøre om det er innholdet i tjenestene eller måten de drives på som gjør at kvaliteten er like god som for fagstyrte tjenester. Min hypotese er at brukerstyrte tjenester vil holde god kvalitet av begge årsaker: Vi vil ha en annen naturlig respekt for brukerne enn fagfolk har, noe brukerne vil merke gjennom et bedre brukergrensesnitt, og vi vil skape nye tjenester, med nytt innhold, fordi vi er mindre bundet opp av profesjonelle tradisjoner, sier Volden.

– Hvilke konsekvenser mener du oppsummeringen bør få for tjenestene her i Norge?

– Alle tjenesteledere og tjenesteytere må umiddelbart spørre seg om hva de kan gjøre for å implementere flere brukerinfluerte og brukerstyrte tjenester i eget system. Myndighetene må for alvor setter brukerstyrte tjenester og ansettelser av erfaringskonsulenter på dagsorden. Hva med å sette ned et utvalg til å se på dette?

Odd Volden mener denne kunnskapsoppsummeringen bør finnes på alle pensumlister på feltet. Den bør leses grundig av alle som arbeider på feltet.

Les: Can Consumer-Led Mental Health Services be Equally Effective? An Integrative Review of CLMH Services in High-Income Countries

Les: Brukerstyrte psykisk helsetjenester like effektive som de fagstyrte?

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse