fbpx Støtter lov om omskjæring Hopp til hovedinnhold

Støtter lov om omskjæring

Helse- og omsorgskomiteen støtter regjeringens forslag om at omskjæring av gutter skal lovreguleres og utføres ved sykehus.

12. juni ble Helse- og sosialkomiteen ferdig med sin innstilling om lov om rituell omskjæring av gutter.

Saken skal etter planen behandles av stortinget mandag 16. juni.


2 000 guttebarn

Departementet anslår at rundt 2 000 nyfødte gutter gjennomgår rituell omskjæring hvert år.

Hensikten med lovforslaget er ifølge departementet å sikre at rituell omskjæring utføres på en forsvarlig måte. Departementet mener det er behov for å skape sikkerhet rundt inngrepet for å beskytte barna.

For sykehusene vil inngrepene gi økte utgifter. Departementet anslår kostnadene til å ligge rundt 16,8 millioner kroner per år, eller 8 400 kroner per inngrep.


Ikke nødvendig helsehjelp

Komiteen sier i sin innstilling at  rituell omskjæring av guttebarn ikke defineres som nødvendig helsehjelp. Komiteen understreker i tllegg at rituell omskjæring ikke skal fortrenge annen behandling i spesialisthelsetjenesten.


Straff

Flertallet i komiteen sier  at lovforslaget innebærer en egen straffebestemmelse i lovforslagets § 9 slik at den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelsene i loven, kan straffes. Strafferammen er bøter og fengsel inntil 2 år.


LES: Innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen.

LES: Høring mot omskjæring

LES: Omskjæring opp i statsråd i morgen

LES: Nei til omskjæring fra private

LES: Barn døde etter omskjæring

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse