fbpx Trenger minst 18 AMK-sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Trenger minst 18 AMK-sykepleiere

AMK-sentralen i Østfold skal flyttes til Oslo-sentralen. Som har fått mulkt for å svare for seint på 113. AMK-leder Rune Gehrken er i evig jakt på operatører. 

AMK-sentralen i Østfold skal slås sammen med AMK Oslo Akershus, som holder til på Oslo universitetssykehus (OUS).

Det vedtok styret i Sykehuset Østfold 29. april.

Dagen etter bestemte Statens helsetilsyn seg for å  inndrive tvangsmulkt  av OUS, fordi AMK-sentralen ikke svarer fort nok på nødtelefonen.

Hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Østfold, Jane-Ann Lindahl, stemte mot sammenslåingen – blant annet fordi Oslo-sentralen strever med å innfri kravene til såkalt aksesstid.

Aksesstid er den tiden det tar før en oppringer får svar på AMK.

 

Bekymret for rekrutteringen
Lindahl er også bekymret for rekrutteringen. I mars bekreftet hun uroen til Sykepleien:

– De ansatte her vil ikke være med til Oslo. Det er to timer ekstra reisetid.

Senest 1. oktober 2015 skal de to sentralene bli til én.

 

Har slitt lenge
OUS har i flere år slitt med svartiden på nødtelefonene. I februar i år fikk OUS utsatt kravet fra Helsetilsynet om å betale mulkt ved å vise til en plan for hvordan svartiden skulle kortes ned. Fristen ble utsatt til rapporten for mars var klar.

Men OUS klarte ikke å nå målet.

Kravet er at 90 prosent av samtalene til 113 skal besvares innen 10 sekunder, og at ingen skal vente lenger enn 20 sekunder på svar.

Resultatet for mars var ikke godt nok for Helsetilsynet: 82,8 prosent av samtalene ble besvart innen 10 sekunder. 96,9 prosent av samtalene ble besvart innen 20 sekunder.

  
Taksameteret går

– Dette er ikke helt i nærheten av det vi ønsker. På et tidspunkt måtte taksameteret begynne å gå, sier Jan Fredrik Andresen, direktør i Helsetilsynet.

Men han synes tiltakene OUS har foreslått er gode.

– Særlig det med grønne turer, som betyr at rene transportoppdrag ikke skal formidles av AMK-sentralen, som derfor kan rendyrke det akutte. Det vil kunne slå ut i raskere aksesstid, sier han.

– Hvordan stå det til med svartiden på de 18 andre AMK-sentralene i landet?

– Det varierer litt. Noen ganger må vi også akseptere at kravene ikke oppfylles, som under ulykken med det førerløse godstoget i Oslo. I slike tilfeller kan man forklare en lang aksesstid. Men OUS mangler et ikt-system som kan analysere slikt. Her er et viktig forbedringspunkt. Nå er denne informasjonen ikke tilgjengelig.

 

– Verst i Oslo
Andresen påpeker at sentralene ellers i landet, og også i Danmark, Sverige og England, ikke i samme grad har tilsvarende problemer.

– Så Oslo Akershus er verstingen?

– Det har den definitivt vært.  Men det bedrer seg.

– Hva skjer framover?

– Så lenge OUS ikke er i mål, vil det bli innkrevd nye 100 000 kroner hver måned. Vi får håpe det virker oppmuntrende.

Det er første gang Helsetilsynet har gitt mulkt til en AMK-sentral.

– Hva synes du om at Østfold-sentralen flyttes til hovedstaden?

– Det legger ikke vi oss opp i. Organiseringen må helseforetakene ta hånd om selv, sier direktøren for Helsetilsynet.

 

Ønsker bedre verktøy
– Vi jobber ufortrødent videre for å innfri kravene, sier Rune Gehrken, leder på AMK-sentralen Oslo Akershus.

– Hva er bøygen?

– For det første å ha rett og nok bemanning. For det andre tekniske løsninger. Det vil si verktøy som gjør det mulig å svare hurtig. Og vi sparer tid på å ha færrest mulig hender per oppdrag.

Det kan ta et halvt år før en medisinsk operatør er rekruttert og opplært og klar for å svare på nødtelefonen.

– Vi forutsetter at vi får nok stillingshjemler.

– Søker det nok?

– Vi har bra med søkere Men vi stiller store krav. Ikke alle passer til denne krevende jobben. Vi prøver ut et seleksjonssystem så vi kan sile ut dem som ikke egner seg i tide så vi slipper å bruke tid på opplæring før vi finner det ut.

 

Gleder seg
Gehrken mener det bør være færre og større sentraler i Norge. Seks til åtte er passe, sa han i Sykepleien 14/2014. I dag er det 19.

Gehrken er ikke bekymret for at sentralen blir større når også østfoldinger i nød skal ringe dem.

– Vi gleder oss. Overgangen skal skje på en verdig og positiv måte. Alle på AMK-sentralen i Østfold vil få tilbud om jobb. Det er sikkert vondt og hardt for dem nå, og jeg forventer ikke at alle er i stand til å svare på det ennå.

 

Trenger sykepleiere på 113

Han føyer til at den sammenslåtte sentralen har egeninteresse av å ha ansatte som kjenner systemene i Østfold.

Han kan tenke seg at et system med 12-timers vakter kan passe for noen av dem som ønsker å pendle, slik at de kan få fri i lengre perioder.

– Men dette avhenger av de enkeltes personlighet og livssituasjon.

Utvidelsen vil kreve to flere operatører og en ekstra ambulansekoordinator på jobb til enhver tid.

– Det betyr at vi minst må ha 18 flere sykepleiere på telefon og ni flere koordinatorer.

I det regnestykket har han ikke tatt med ferie og sykdom.

– Det er en fordel å være i hovedstaden. Her er det lettere å rekruttere fagfolk, sier Gehrken.

Les om hvordan det er å jobbe på AMK – akuttmedisinsk kommunikasjonssentral – i Oslo.

Hele temaet om AMK.Vi jobber ufortrødent videre for å innfri kravene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse