fbpx – Teknologien er ikke problemet Hopp til hovedinnhold

– Teknologien er ikke problemet

Mobile tjenester på nettbrett og smarttelefoner som støtte i det daglige operative arbeidet, er tekniske løsninger sykepleiere må belage seg på å ta i bruk.

Omsorgsteknologi eller velferdsteknologi, som det ofte kalles her i huset, er et viktig område for Innovasjon Norge, sier spesialrådgiver Geir Jacobsen.

Han er hovedansvarlig for Innovasjon Norges arbeid med slik teknologi.

– Hva anser Innovasjon Norge som den største utfordringen når det gjelder å utvikle omsorgsteknologi?

– Det offentlige velferdsteknologimarkedet er preget av mangel på kompetanse og mangel på finansiering – teknologi er ikke hovedproblemet. Standardisering og mer bruk av felleskomponenter og felles infrastruktur i kommunene vil lette innføringen av nye systemer. Det vil også gi muligheten for rammeavtaler og større innkjøp som vil bidra til å tilføre mer ressurser fra bedriftene til kommunesektoren. Mange bedrifter vil i dag ikke prioritere dette markedet på grunn av at det er lite og lite betalingsdyktig, sier Geir Jacobsen.

– Hva er den største utfordringen ved å ta i bruk teknologi som allerede er utviklet?

– Gode prosjekter i kommunal regi knyttet til velferdstjenester vil forutsette forståelse for mulighetene som ligger i å utnytte eksisterende teknologi. Hovedutfordringene handler om å organisere og gjennomføre endringsprosjekter. I en del tilfeller handler det om å gå fra manuelle systemer til å ta i bruk IKT-baserte løsninger, sier han.

– Hva slags teknologi bør sykepleiere belage seg på å måtte ta i bruk de neste 5–10 årene?

– Mobile tjenester på nettbrett og smarttelefoner som støtte i det daglige operative arbeidet. Mer bruk av videoteknologi til kommunikasjon med pasienter og brukere av tjenestene. Medisinsk-teknisk utstyr og sensorteknologi/alarmsystemer som er integrert med administrative løsninger. Dataanalyse av erfaringsdata kan gi støtte i forebyggende arbeid, ramser Jacobsen opp.

LES:Tema om teknologi og helse

LES: Forskningsrådets kronikk: Enklerer hverdag for sykepleiere og pasienter

Hovedutfordringene er ikke knyttet til teknologi, men organisering og gjennomføring av endringsprosjekter. Geir Jacobsen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse