fbpx Vil ha færre AMK-sentraler Hopp til hovedinnhold

Vil ha færre AMK-sentraler

Lederen for landets største AMK-sentral mener seks til åtte store sentraler kan være nok. I dag er det 19.

Les alle temaartiklene om AMK-sentralen:

AMK Oslo Akershus har fått påpakning fra Helsetilsynet for uforsvarlig drift, fordi de ikke svarer fort nok på nødtelefonen. Det er avdekket for stor arbeidsbelastning, tapte anrop, ambulanser som ikke har kommet fram i tide, pasienter som har dødd. Men svartiden er i bedring og kravet om tvangsmulkt er utsatt.

– Vi har nå en stor, systematisk gjennomgang av AMK-sentralene i Helse Sør-Øst, sier Rune Gehrken, leder for AMK-sentralen Oslo Akershus.

Før var han operatør samme sted. Han er utdannet sykepleier, brannmann og redningsdykker. Han viser til at de får 50 klager i året.

– Selvfølgelig er hver klage alvorlig, men det er ikke gærn´t til å være en produksjonsbedrift. Vi har 250 000 samtaler i året. 145 000 fører til ambulanseoppdrag. Nå ser vi etter hva som er bra og hva som bør gjøres noe med.

– Hva bør gjøres noe med?

– Ikt-verktøyene. Vi holder på å lage nye verktøy for operatørene som er lett å slå opp i. Og vi er opptatt av at sentralene skal være robuste. Det er mest utfordrende for de små sentralene.

– Hva mener du med robust?

– Hvis et fly detter ned i et lite område, for eksempel i Østfold, da skal AMK-sentralen i Østfold varsle veldig mange samtidig: oss, brann, politi, hovedredningssentralen. Med bare et par operatører vil det ta tid. Med flere på vakt kan dette gjøres simultant.

Vil ha reservesentral

Reserveløsninger er nødvendig hvis en sentral bryter sammen, for eksempel i brann:

– Vi ønsker en ny AMK-sentral. Da kan dagens sentral stå tom til daglig, men den må prøves ut minst en gang i uken. I løpet av året vil vi ha planen klar.

– Hvilken kompetanse trenger dere?

– Overvekten av personalet på 113 bør være sykepleiere. Som kooordinatorer vil vi ha paramedic-utdannede og ambulansepersonell. De vet hva som er de gode og smarte veiene.

Gehrken vil også ha tre leger i halv stilling som skal være fysisk til stede på sentralen, i hvert fall på ukedagene.

– Da vil sykepleierne ha en god sparringpartner.

Sykepleierne på 113 tar i gjennomsnitt imot 70 telefoner per vakt.

Stor og sterk er best

I dag er det 19 AMK-sentraler i landet. Altfor mange, mener Gehrken.

– Skal de være robuste, er seks til åtte sentraler passe, mener han.

– Større hendelser i små AMK-områder har vist dette gang på gang de siste årene.

Helse Sør-Øst har gått gjennom hva som skal være kjerneoppgaver på AMK-sentralene. Det er viktig for å kunne oppnå tidskravene. Oslo Akershus AMK har selv meldt til Helsetilsynet at svartiden i nødmeldtjenesten er for høy.

– Hva skal ikke være oppgaver for AMK?

– Hvis det er hjertestans internt på sykehuset, skal traumeteamet varsles, ikke 113. Vi skal heller ikke være sentralbord for sykehuset om natten. Vi blir ikke gode på å gjøre tusen ting.

Molde mister AMK-sentralen

AMK-sentralen i Molde skal legges ned innen januar 2015. Det vedtok Helse Midt 12. desember. Sentralene i Trondheim, Ålesund og Namsos består.

Vedtaket har vakt sterke reaksjoner i Molde. Ansatte føler seg sveket. De synes det er merkelig at Namsos-sentralen, som er minst i regionen, skal bestå, mens Molde-sentralen, som er nest størst, legges ned.

– Prosessen har vært uryddig, sier Aage Kyllo, sykepleier og faglig leder på AMK-sentralen i Molde.

– Men nå må vi sikre en god overføring til Ålesund.

– Er du enig i at få, store sentraler er tryggest?

– Det kan hende det er riktig å legge ned vår sentral, men ingen vet hva som er riktig størrelse. Vi som er små har en utfordring i nødmeldetjenesten. Oslo har hatt sine problemer med dårlig svartid, som ikke vi er i nærheten av. Men jeg er skuffet over at det ikke er gjort en bedre jobb på et høyere nivå for å kartlegge hva som er best.

Kyllo håper og tror at AMK-sentralen i Molde nå kan bli legevaktsentral og at de ansatte kan jobbe der.

– Vi holder på å lage avtaler med kommunene nå. Og så må vi prøve å få en god sentral i Ålesund. Den vil bli større enn den på St. Olavs. Vi har et langstrakt fylke som er vanskelig å koordinere. Mye fjell og fjord.

Usikkert i Østfold

I Fredrikstad ulmer det også. I det nye sykehuset som bygges, er det ikke planlagt ny AMK-sentral. Direktøren for Sykehuset Østfold vil flytte AMK-sentralen til Oslo. Ansatte og ordførere er uenig. Avgjørelsen skulle tas på styremøtet 24. februar, men er utsatt til april.

Jane-Ann Lindahl, hovedtillitsvalgt for sykepleierne, bekrefter uroen:

– De ansatte her vil ikke være med til Oslo. Det er to timer ekstra reisetid. Alle er ansatt i akuttmottaket, så de mister ikke jobben. Men det kan gå ut over dem som har vikariater i mottaket.

De ansatte er skeptisk til å flytte sentralen, fordi AMK Oslo Akershus har slitt med rekruttering.

– Vi har dyktige operatører som har vært her siden 1995, noen lenger. Vi ser at AMK i Oslo annonserer etter sykepleiere i Sykepleien hver måned. Hos oss er det venteliste for å få jobb. Vi har ikke noe problem med rekrutteringen, sier Lindahl.

Rune Gehrken i Oslo skjønner reaksjonene i Fredrikstad.

– Er dere i stand til å bli større med de problemene dere har hatt?

– Ja. Jeg er sikker på at det er riktig. Vi rekrutterer jevnt og trutt og er godt i gang med å forbedre oss. Dessuten er vi så stor at å få sentralen for Østfold hit, ikke betyr så stor endring for oss.

Skjerper kravene til kompetanse

Helsedepartementet legger seg ikke opp i hvor mange AMK-sentraler det skal være i hver helseregion. Det er opp til de regionale helseforetakene.

Departementet lager nå et forslag til en ny akuttforskrift. Den regulerer virksomheten i legevakten, legevakt- og AMK-sentralene, ambulansetjenesten, akuttmottakene og nasjonalt nødnett for beredskapsetatene.

Kravene til kompetanse og samarbeid vil skjerpes, opplyser departementet, som vil sende forslaget på høring i løpet av våren.

Vi skal ikke være sentralbord for sykehuset. Rune Gehrken

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse