fbpx Hundrelapper i lønnsøkning Hopp til hovedinnhold

Hundrelapper i lønnsøkning

Sykepleiere ansatt ved kommunale institusjoner fikk i fjor 600 kroner mer i månedslønn. Kollegene i hjemmesykepleien fikk 400 kroner.

Det går fram av Statistisk sentralbyrå (SSB) sin statistikk «Lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, 1. desember 2013» som ble presentert i dag. Statistikken viser lønnsveksten fra desember 2012 til desember 2013.

Samlet hadde en heltidsansatt i kommunal og fylkeskommunal virksomhet en gjennomsnittlig månedslønn på 39 300 kroner per 1. desember 2013. Det er 700 kroner mer enn på samme tidspunkt året før.

 

Ansatte i pleie- og omsorg

Heltidsansatte i sykehjem, aldershjem, bofellesskap og andre pleie- og omsorgsinstitusjoner hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 37 900 kroner. Det er en økning på 700 kroner.

Sykepleiere ved institusjoner og andre sosial- og omsorgstjenester hadde en månedslønn på 39 100 kroner, som innebærer en økning på 600 kroner i perioden.

 

Ansatte i helsetjenester

Ansatte i lege- og tannlegetjenester, hjemmesykepleie, helsestasjoner og annen forebyggende helsetjeneste hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 38 900 kroner. Det er 400 kroner mer enn på tilsvarende tidspunkt året før. Sykepleiere hadde 38 200 kroner i måneden, som også er 400 kroner mer enn 1. desember 2012.

 

Mest til ansatte i forvaltningen

Ansatte i kommunal administrasjon og forvaltning hadde samlet sett en gjennomsnittlig månedslønn på 42 900 kroner i 2013. Det utgjør i snitt en økning på 1 200 kroner.

Lederne i forvaltningen fikk 1 900 kroner mer i lønn, og har en gjennomsnittlig månedslønn på 55 200 kroner per desember 2013.

 

Kjønnsforskjeller

Heltidsansatte kvinner hadde 38 300 kroner i månedslønn, mens tilsvarende tall for menn var 41 000 kroner. Lønnsveksten fra desember 2012 til desember 2013 var 1,6 prosent for kvinner og 1,7 prosent for menn.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse