fbpx Bruk av forskjøvet arbeidstid Hopp til hovedinnhold

Bruk av forskjøvet arbeidstid

Hva er forskjøvet arbeidstid? Hvilke regler for kompensasjon gjelder ved forskjøvet arbeidstid?

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) fylkeskontor i Østfold får ofte henvendelser fra ansatte og ledere som etterspør bestemmelsene knyttet til forskjøvet arbeidstid.

– Et hyppig stilt spørsmål går blant annet på forskjellen mellom «bytte av vakt med avdeling» og forskjøvet vakt. Når en arbeidsgiver ber en ansatt om å bytte vakt, er dette forskjøvet vakt og skal godtgjøres som det. Hvis en ansatt ber om å få bytte vakt, er det ikke forskjøvet vakt, forteller fylkesleder Karen Brasetvik.

Ved å bruke forskjøvet arbeidstid framfor overtid, unngår man at ansatte jobber mer, samtidig som de får kompensasjon for ulempene som endringene medfører.

Hva er forskjøvet arbeidstid?

Det er arbeid som utføres på en annen tid enn det som er avtalt i turnusplanen. Det kan brukes framfor å benytte overtid. Eksempelvis kan en sykepleier som i sin turnus er satt opp på en dagvakt fra kl. 07.00-15.30, bli spurt om å forskyve arbeidstiden til kl. 15.00–21.00 samme dag.

Krav på kompensasjon?

Tariffavtalen fastsetter kompensasjon for de ulemper sykepleieren påføres ved å si ja til å forskyve arbeidstiden. Kompensasjonens størrelse er avhengig av hvor lang tid i forkant av forskyvningen varselet er gitt. Bestemmelsene om forskjøvet arbeidstid omfatter både heltids- og deltidsansatte. Bruk av forskjøvet arbeidstid skal avtales mellom partene lokalt.

Tillegg for forskjøvet arbeidstid er ikke overtidsgodtgjøring, men prosentvis tillegg til ordinær timelønn. Det betales et tillegg på 50 prosent av timelønnen for den tiden som faller utenfor den avtalte arbeidstiden.

Varsel om forskjøvet arbeidstid skal så vidt mulig gis minimum tre dager i forveien, men aldri mindre enn en dag i forkant. Dersom varsel gis etter kl. 12 dagen før forskyvningen, skal det godtgjøres som for overtid.

Krav på overtidsgodtgjøring?

Kompensasjon for forskjøvet arbeidstid betales i tillegg til ubekvemstillegg for arbeid på kveld, natt, lørdag og søndag, samt for arbeid på helg og høytid. Dersom den utførte arbeidstid er lengre enn den vakten sykepleieren opprinnelig skulle utføre, betales overtidsgodtgjøring for det antall timer som overstiger ordinær vakt. Dersom den utførte arbeidstiden er kortere enn den opprinnelige, skal dette ikke medføre trekk i lønn eller krav om innarbeiding av arbeidstid.

Miste ubekvemstillegg?

Ved forskyving av arbeidstiden fra for eksempel kveldsvakt til en dagvakt, er det ikke anledning til å trekke arbeidstakeren for ubekvemstillegg vedkommende skulle ha hatt i sin ordinære turnus. Bestemmelsen om forskjøvet arbeidstid gjelder også ved forskyvning av arbeidstiden til dag som er fridag i den opprinnelige turnusplanen. Arbeidstakeren må i slike tilfeller alltid sikres ukentlig fritid tilsvarende en F1-dag. Forskjøvet vakt til en av fridagene i turnus gir et tillegg på 50 prosent for hele vakten i tillegg til at man får en ny fridag samme uke.

Hvilke bestemmelser gjelder?

Forskjøvet arbeidstid er regulert i tariffavtale/overenskomst, ikke i Arbeidsmiljøloven. Hovedtariffavtalen § 6.8 (KS) og Overenskomsten § 3.8 (Spekter) fastsetter kompensasjonen for de ulemper arbeidstakeren påføres ved å få en annen arbeidstid enn det som står i den opprinnelige turnusplanen.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse