fbpx 70 år ingen alder eller… Hopp til hovedinnhold

70 år ingen alder eller…

Finnmarksykehuset ønsker ansatte skal holde ut, ikke bare til de er 67 eller 70 år – men også lenger.

Fylkesleder Elin Mølmann Holmgren i NSF Finnmark er ikke udelt positiv.

For å beholde verdifull kompetanse vil Finnmarksykehuset i Hammerfest sette i gang et eget prosjekt rettet direkte mot de som nærmer seg alderen der pensjonstilværelsen kan lokke.

– Det er et helt klart mål å holde eldre lengre i arbeid. De sitter på historikk, kompetanse og erfaring som er viktig, forteller seniorkonsulent Erik Fjellstad til NRK Nordnytt. Det kan være snakk om tiltak som både handler om økonomi for den enkelte, fritid eller tilrettelegging av arbeidssituasjonen.

 

Vanskelig å gjennomføre

Leder Elin Mølmann Holmgren i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Finnmark er i utgangspunktet positiv til initiativet fra Finnmarkssykehuset, men ser klare begrensninger.

– Statistikken viser at når en sykepleier er 55 år, så er vedkommende utslitt. Og hvis alle da skal over i tilrettelagt arbeid, så må jo andre ta de tunge løftene. Så at folk i pleie skal holde ut til 70 år er nok i mange tilfeller ønsketenkning, mener hun. Det kan også bli svært vanskelig å få det til i praksis ute i avdelingene.

 

70 års grense

I dag er vanlig pensjonsgrense 67 år. I staten kan man jobbe til man er 70 år.

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) mener aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er diskriminerende og at han vil gjøre noe med det.

– Det kan ikke være en bestemmelse i loven som gjør det umulig å jobbe etter at man har fylt 70 år, sier han til vg.no. Hvor mye grense skal heves vil han diskutere med partene i arbeidslivet.

En av dem vil være Unio.

– I et arbeidslivs-politisk perspektiv, er det viktigere å få folk til å stå i jobb utover i 60-årene, enn å holde folk i 70-årene i jobb. Vi vet i dag at mange arbeidstakere allerede fra de er 62 år, opplever et usynlig press om å slutte eller å ta AFP-ordning. Det presset er en langt større utfordring å motarbeide, enn å kjempe for at en liten gruppe i 70-årene skal få jobbe så lenge de vil, mener Unio-leder Anders Folkestad.

 

Må se på yrker

Direktør og forsker Kåre Hagen ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er uenig med arbeidsministeren.

– Det finnes grenser for hvor mye en menneskekropp kan tåle, og det finnes grenser for hva vi kan tilrettelegge oss bort fra, sier Hagen til journalen.no.

Direktøren mener vi må se på hvordan vi kan få arbeiderne over i andre yrker og stillinger, med mindre fysiske belastninger heller enn å øke aldersgrensa for hvor lenge man kan stå i jobb.

– Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) ser på sektorer, og ikke på yrkesgrupper. Vi har et problem med høyt sykefravær hos mange som jobber i helsesektoren. Hvorfor det? Fordi det er en enorm belastning å stå i et så fysisk tungt yrke et helt arbeidsliv, sier Hagen.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse